Ani­ja val­la sot­siaal­töös­pet­sia­list

36
Lydia Kruusmann

Ala­tes 18. märt­sist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses sot­siaal­töö­spet­sia­lis­ti­na toe­tus­te alal val­la­va­lit­su­se va­ra­sem las­te- ja pe­re­de spet­sia­list Ly­dia Kruus­mann. „Jäin möö­du­nud aas­ta lõ­pus ko­ju, taht­sin pu­ha­ta. Nüüd olen poo­le ko­ha­ga uues ame­tis. Val­la­ma­jas olen kind­las­ti vas­tu­võ­tuae­ga­del tei­si­päe­val ja nel­ja­päe­val,“ sõ­nas Ly­dia Kruus­mann. Te­ma pea­mi­sed üle­san­ded on sot­siaal­toe­tus­te aval­dus­te vas­tu­võt­mi­ne ning toe­tus­te ar­ves­ta­mi­ne.

Eelmine artikkelKa­ha­la uus kü­la­va­nem on JAN­NO LAEN­DE
Järgmine artikkelSõnumitoojas 20. märtsil