PRIAlt nõusolek Ida-Harju 15 Leader-projektile

624

MTÜ Arenduskoda kaudu lubatakse Kuusalu valda üle 1,6 miljoni, Loksale ligi 700 000 krooni.

PRIA on 25. augusti seisuga andnud nõusoleku  MTÜ Arenduskoda 51 projektile üldsummaga 7 444 614,5 krooni. Vastust pole saadud veel 15 projektile. Eitava vastuse on saanud 2 projekti. Heaks kiidetud projektidest on 10 Kuusalu vallast ja 5 Loksa linnast. Kuusalu valla projektidele lubatakse kokku 1 688 197 krooni, Loksa projektidele 670 723 krooni.

Kuusalu vallast on PRIA nõustunud rahastama meetmest 1.1 (kohaliku elu­kesk­konna inves­teeringud) 5 projekti, kokku 1 075 229 krooni ulatuses: Ida-Harju invaühingule hüdraulilise invatõstuki ostmiseks ja paigaldamiseks 58 994 krooni; MTÜle Külakino rändkino jaoks 469 402 krooni; MTÜle Leesi Külaselts puurkaevu pumba ja filtrite soetamiseks 107 261 krooni; MTÜle Varemete Kemba külasse Varemete talu külastuskeskuse projekti, asendiplaani ja geodeetiliste uuringute jaoks 227 622 krooni; MTÜle Õnne Maja Kolka infotahvlite, õuemööbli, välikäimlate ja teisaldatava välilavadetailide ostmiseks 211 950 krooni.

Meetmest 1.2 (seltsi­tege­vus, sport, kultuur) on Kuusalu valda lubatud rahastust 3 projektile kokku 112 830 krooni: Kahala Järve Külade Seltsile suvepäevade korraldamiseks ja koristustöödeks 13 600 krooni, Kolga Piirkonna Seltsingule talgute korraldamiseks Kolga alevikus 49 230 krooni, Uuri Küla Seltsingule Uuri küla raamatu väljaandmiseks 50 000 krooni.

Meetmest 2.1 (ettevõtluse arendamine) on heaks kiidetud Kuusalu vallast 2 projekti, kokku 500 138 krooni: Kadrin Kaasik ja Pojad Haljastus OÜle tootmishoone remontimiseks 170 741 krooni ja OÜle Salmistu Rand paadi Silver Hawk ostmiseks ning Kolga-Aablasse paadikuuri rajamiseks 329 397 krooni.

Loksa linnast rahastatakse meetmest 1.1 2 projekti, kokku 522 924 krooni: Loksa linnavalitsusele laste mänguväljaku rajamiseks 181 844 krooni ja SAle Loksa Sport spordihoone fuajee akende vahetamiseks 341 080 krooni.

Meetmest 1.2 saavad toetust Loksalt 3 projekti, kokku 147 799 krooni: Loksa rahvaspordiklubile judo karikasarja läbiviimiseks ja tatamimattide ostmiseks 47 799 krooni, SAle Loksa Sport spordiürituse Loksa Päevad korraldamiseks 50 000 krooni ja Vana-Loksa Seltsile sülearvuti ostmiseks ning Loksa raamatu väljaandmiseks 50 000 krooni.

Eelmine artikkelSoodlast leitud mürsk
Järgmine artikkelAS RAJU abiga taastati Joaveskil ja remonditi Nõmmeveskil sild