PRIA annab Kolga tennisehalli jaoks 891 511 krooni

1043

Tenniseklubi MC Kolga plaanib töökoja ühe endise kaarhalli ehitada ümber tennisehalliks.

MTÜ MC Kolga, mille juhatusse kuuluvad Urmas Osila, Kaarel Kuum, Meelis Talts ja Kalev Uiboupin, taotles PRIA kaudu külaelu arendamise meetmest 3.2 toetusraha tennise sisehalli rajamiseks Kolga alevikku. Rahataotlus esitati käesoleva aasta alguses, PRIAst tuli positiivne otsus juunis.

MC Kolga juhatuse liige Urmas Osila ütleb, et halli ja selle kõrvale tenniseväljaku ehitamine läheb kokku maksma umbes 3 miljonit krooni. Ehituse I etappi toetab PRIA, pool miljonit krooni maksva II etapi jaoks on kavas küsida toetust EASi kaudu regionaalsete investeeringute programmist.

„PRIA raha on olemas, halli ehitusega alustame veel sel kuul,” räägib Urmas Osila. „Omaosalusena tuleb PRIA projektile lisada 10 protsenti, EASi projektile 15 protsenti. Kui PRIAsse projekti koostasin, ei olnud veel nõuet, et eelnevalt peab esitama vallaeelarvesse rahataotluse. Oli suusõnaline lubadus, et kes fondidest raha valda toob, sellele tagatakse vallalt omaosalus. Kuid nüüd on olukord muutunud, kas omaosaluse jaoks raha antakse, hakatakse iga kord eraldi otsustama. Kirjutasime MC Kolga nimel vallavalitsusele taotluse. Volikogu majanduskomisjon on arutanud me avaldust, otsuse teeb ilmselt vallavalitsus. Kui vallal puudub võimalus katta omaosalus, siis rahastame ise, tennisehalli I etapp valmib käesoleval aastal.”

Kuusalu vallavalitsus tutvus eelmisel nädalal taotlusega, otsustamine lükati edasi – avaldusi järgmise aasta vallaeelarvest antavate toetussummade kohta võetakse vastu 15. septembrini ning kui kõik soovid koos, hakatakse tegema valikuid.

Urmas Osila lisab, et MTÜ MC Kolga on sõlminud halduslepingu Kolga keskkooliga ning võtnud koolimaja juures asuvad kaks tenniseväljakut enda hallata. Nende kordategemiseks võttis MTÜ oma liikmetelt laenu 21 000 krooni, liikmed ja toetajad ise remontisid ning värvisid. Töö eest ei tasutud, laenuraha kulus materjalide peale. Vallavalitsusele saadeti taotlus, et vallaeelarvest kaetaks remondikulusid 14 000 krooni ulatuses. Vabaajakomisjon taotlust ei rahuldanud.

Juhatuse liige Kaarel Kuum: „Meie tenniseväljakutel saab mängida tasuta, Kuusalus küsitakse kasutamise eest raha. Seetõttu käiakse Kolgas mängimas ka Kuusalust, palju on olnud suvitajaid ja noori. Näiteks kunstnik Olev Subbi on sage mängija. Kooli ajal mängitakse väljakutel tennist kehalise kasvatuse tundides.”

MC Kolga on asutatud 2001. aastal. Toetajaliikmeid on Urmas Osila sõnul kümneid.