Pikva seltsimaja sai 5aastaseks

1368

Laupäeval, 3. juulil tähistas MTÜ Pikva-Arava Külaelu Pikva seltsimaja 5. tegevusaastat.

4. juulil 2005 kirjutati amet­likult alla endise kauplusehoone ostu-müügi lepingule. Sellele eelnes aastatepikkune töö. Ligi 10 aastat tagasi ühel sünnipäeval otsustasid aktiivsemad külaelanikud hakata korraldama kohalikku kultuurielu.

Maire Kruusamägi, MTÜ endine esimees meenutab, et mitu aastat polnud siis külas toimunud jaanituld: „Mõis, kus kunagi uhkeid pidusid peeti, oli läinud erakätesse ja vana traditsioon mõisapargis üritusi korraldada oli kadunud. Pikva küla asub kahe tõmbekeskuse, Kehra ja Alavere, vahel, enamus üritusi toimusid seal ning väikesele külale ei pööratud tähelepanu. Pikvale oli tulnud elama uusi inimesi, kuid üksteist ei tuntud enam nii hästi, kogukondlik vaim hakkas kaduma.“

2002. aastal moodustati külaelu arendamiseks seltsing,   põhilist tähelepanu pöörati siis noortele – külas oli mitu paljulapselist peret. 2003. aastal muudeti seltsing MTÜks, mis tegutseb siiani. Esialgu toimusid üritused vallalt saadud külaplatsil ning Heino Niinele kuuluvas vanas kuivatis. Pidusid hakati korraldama aina rohkem ja mitte ainult suvel. Külmas kivihoones sai peetud kaks jõulupidugi, meenutab ta.

Koos külarahvaga otsustati leida ürituste läbiviimiseks mõni kasutuseta olev hoone. Selleks osutus Ameerikas elavate vendade Harri ja Arvo Talistele kuuluv maja Pikva küla keskuses. 28. aprill 2005 otsustasid vennad Talisted, et müüvad hoone külaelu edendamiseks soodsamatel tingimustel. Selleks, et Pikva ja Arava küla rahvas saaks endale seltsimaja, oli vaja nüüd saada raha. Selleks leidsid neli paremal järjel peret võimaluse laenu anda ning  viiendik kogusummast saadi külarahva annetustest ja selle tarbeks korraldatud oksjonilt. Lepinguteni jõuti sama aasta juulis.

„Praeguseks on Pikva seltsimaja nägu ning tegu oluliselt muutunud. Kuna asub mõisa-aegses hoones, siis vajab ta pidevalt suuremat või väiksemat nokitsemist-kõpitsemist. Seltsimaja paljud remondi- ja korrastustööd on teinud kohalikud inimesed oma vahenditega. Seltsimaja funktsioon on eeskätt sotsiaalne ning põimitud kultuuritegevusega. Maja annab võimaluse kohalikel inimestel omavahel tihedamalt lävida, kohtuda mujalt tulnud külalistega. Mida aasta edasi, seda rohkem inimesi seltsielust osa võtab,“  räägib MTÜ Pikva-Arava Külaelu juhatuse liige Martin Kuivallik.

„Rõõm on näha, et seltsimajas toimuvatest üritustest võetakse osa kogu perega. Nii saab järeltulev põlvkond kasvada juba varakult koos seltsielu traditsioonidega ning viia seda edasi.“

MTÜ praegune esimees Marianne Leis: „Rahvale on seltsimaja väga oluline. Meil on praegu täpselt nii palju, kui vaja. Alati võib ju tahta enamat, aga katus on pea kohal, ruumid soojad.“

Riin Kivinurm Harju maavalitsusest sõnas MTÜ rahvast õnnitledes ja Maire Kruusamäele Harju maavanema tänukirja Anija valla Pikva küla seltsielu edendamise eest üle andes: „Ükski asi ei sünni iseenesest ja kõikide tegude taga on inimesed. On siiralt hea meel, et siin külas on need inimesed olemas ja juba ligi kümme aastat. Erilist tähelepanu pälvib Maire Kruusamägi, kes on kõik need aastad selle nimel vaeva näinud ja oma tervist, jõudu, armastust ja pisaraid siia pannud.“ Maavanema tänukirja sai ka Marianne Lõoke MTÜ eeskujuliku ja korrektse finantspoole organiseerimise eest.

MTÜ tänas abi eest seitset perekonda: Saar, Vessart, Söenurm, Kutsar, Kaljumägi, Orumägi, Kruusamägi, kes on seltsingu asutajaliikmed ja palju panustanud külaelu arenguks. Veel tänati Heino Niinet, Kersti Rannut kui MTÜ endist raamatupidajat ja praegust revisjoni komisjoni esimeest ning Monika Avalaidi kodulehe toimetamise eest. Anija vallavalitsus kinkis seltsimajale lipu, mis pühitseti järgmisel päeval jumalateenistusel Pikva Mikaeli kabelis.

Pikva külaseltsi õnnitlesid veel Anija vallavolikogu esimees Jaan Oruaas, Anija Valla Kultuurikeskusest Margit Aasmaa ja Evelyn Mänd ning Pikva mõisa omanik Mika  Orava. Seltsimaja sünnipäevale oli kogunenud kogu Pikva ja Arava külade ärksam rahvas lastest eakamateni.

Järgnes pidu seltsimajas. Esines ansambel Kodu mustlaskavaga ning tantsuks mängis endine külaelanik Raul Õitspuu.     


Pikva seltsimaja
Aastal 2002 asutati seltsing, hiljem muudeti MTÜks Pikva-Arava Külaelu, liikmeid oli 29.
Seltsimaja osteti 2005. aastal hinnaga 50 000 krooni. 2006. aastal sai Pikva Kauni Küla tiitli.
Praeguseks on liikmeid 43 (esindatud on peaaegu iga perekond külas) .
Seltsimajaga seotud projektid:  2006 vahetati seltsimaja katus, maksumus 131 460 krooni, toetas PRIA. 2007 remonditi käimla, ehitati välja lava, kulus 27 515 krooni, toetas KOP. 2008 renoveeriti küttekolle, maksumus 25 000 krooni, toetas KOP.
2009 soetati helitehnika ja kinosüsteem, maksumus 15 000 krooni ning renoveeriti seltsimaja elektrisüsteemid, maksumus 256 000 krooni, toetas PRIA. 2010 seltsimaja inventari ostmine, maksumus 16 230 krooni, toetab KOP.