Pikaveres oli valla koolide kunstiainete päev

1644

Reedel, 17. detsembril said Pikavere koolis omad ja külalisõpilased korraga koolitust eesti keeles, käsitöös, muusikas ja näitekunstis.

Kunstiainete projektipäevale ei saanud Raasiku vallast tulla Raasiku ja Aruküla Vaba Waldorfkool, tormi tõttu oli see nädala võrra edasi lükkunud ja siis olid juba teised plaanid. Nende asemel olid külas Kõue vallast Ardu kooli üheksa õpilast ja kaks õpetajat.

„Kõigist koolidest kokku moodustati neli segameeskonda, kes käisid neljas töötoas: laulu ja muusika, luule, kostüümi valmistamise ning jõuluehete meisterdamise teemalises,“ rääkis Pikavere kooli direktriss Maiu Plumer. „Luuletoas sai iga võistkond oma teema, mille põhjal tehti hiljem ka kostüümid.“

Õpitubades tehtule leiti kohe ka rakendust: jõuluehetega kaunistati kooli äsjaremonditud fuajeed ning kostüümid läksid käiku kooli saalis 5.-6. klassi õpilaste esitatud jõulunäidendis, kuhu kaasati ka töötubades osalenud 1.-4. klassi lapsed.

„See oli uhke näitemäng, kus meie omasid oli ligi 30 ja külalisi 18. Lastele väga meeldis niisugune mitteformaalne õppimine,“ kiitis Maiu Plumer. „Õppetöö võib olla eri ainevaldkondade integreerimine ja see ei pea toimuma vaid klassiruumis. Selline vorm õpetab ka meeskonnatööd ja teistega arvestamist, õpiti võib-olla rohkem kui tunnis.“

Meisterdamise töötoaks muudetud klassiruumis oli veel üks uudne õpivahend – puutetahvel, mille kool ostis detsembri esimesel poolel oma finantsidest 30 000 krooni eest. Sarnane on Raasiku vallas olemas juba Aruküla koolil ning Pikavere kooli juhi teada plaanib samasuguse soetada ka Raasiku kool.

„Kindlasti on see tulevikusuund ja võimaldab palju,“ ütles Maiu Plumer. „Sellega prooviti juba puslesid kokku panna, tahvlil on ka salvestamisvõimalus, kasutada saab kaks inimest korraga. Esialgu on see õpetajatele võõras, aga koolivaheajal saavad nad juba koolitust.“