Pikavere küla soovib mõisakoolile rohkem rakendust

1723

Pikavere lasteaia-algkooli direktor MAIU PLUMER, käisite küla esindajatega septembri lõpus Norras Valdresi piirkonnas maakoolidega tutvumas. Mis projektis osalete?

MAIU PLUMER: „Tahame Pikavere kooli juurde luua külakohviku.“
MAIU PLUMER: „Tahame Pikavere kooli juurde luua külakohviku.“

„See on hajaasustuspiirkondade koostööprojekt. Peale minu käisid Norras Aruküla huvi­alakeskuse Pääsulind direktor Malle Jaako, külavanem Tõnu Suurkuusk ja hoolekogu esinaine Alice Suurkuusk. Soovime taotleda kultuuriministeeriumi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ programmist toetust 60 000 eurot ning meie eesmärk on muuta valla mõisakoolid kogunemiskohaks ja kasulikuks nii kooliperele kui külarahvale. Käisime Norras Valdresi hajaasustuspiirkonnas kohaliku eluga tutvumas ning tahame norrakatega ka edaspidi koostööd teha.“

Mis teile Norra maakoolides silma jäi?
„Koolid asuvad hõredalt asustatud külades nagu siingi. Sageli arvatakse, et Norras on ka mõisakoole, aga seal pole neid üldse. Põhikoolilapsed õpivad väikestes külakoolides, vanem kooliaste õpib vallakeskustes. Maakoolid on olulised kogunemiskohad ja külaelu keskus, nende tegevust toetatakse.

Koolid asuvad ajaloolistes hoonetes, mis on kaunilt korda tehtud. Seal toimuvad loovus- ja ettevõtlusüritused, tugev side on väikeettevõtjatega, kelle toidukaup on kohalike seas väga hinnatud. Valdade koostöö on Valdresi piirkonnas tugev, näiteks plaanisid nad kuue valla peale ehitada haigla.“

Milles soovite norrakatest eeskuju võtta?
Projekti abil soovime Pikavere ja Raasiku valla elanikele korraldada loovus- ja ettevõtluskoolitusi, mida tulevad läbi viima norrakad.
Veel tahame rajada Pikavere lasteaia-algkooli juurde loodus­õpperaja ning külakohviku, mis töötaks suuremate ürituste ajal. Koos Pääsulinnu huvialakeskusega tahame õpetada külarahvale pärandkultuuri rahvapillimuusika kaudu. Oleme avatud ja tahame suhteid hoida, sest teiste koolide kogemusest on väga hea õppida.“

Eelmine artikkelKehras osaleb keelekümbluses kogu kool
Järgmine artikkelInternetihääletusega valiti rahvapõllumeheks 2013 KALMER MÄRTSON