Pikavere kool on septembrist 4klassiline

2315
Pikavere mõisas on kool ja lasteaed.

Raasiku vallavolikogu võttis vastu 2015. aasta eelarve, millega saab Pikavere kool jätkamise toetuseks üle 13 600 euro, kate rahale tuleb sotsiaalvaldkonnast.

Pikavere kooli saatusest on räägitud ligi aasta. Nii kogukond kui vallajuhid on üksmeelel, et 6 klassiga jätkata ei saa – möödunud aastal leiti vajalik lisaraha 11 000 eurot teiste koolide arvelt, käesoleval aastal oleks samamoodi jätkates vaja juurde üle 20 000 euro aastas.
Pikavere hoolekogu ja kogukond saatis augustis vallavalitsusele ja -volikogule ettepaneku muuta kool 2015. aasta sügisest 3klassiliseks ja leida mõisakoolile rohkem rakendust. Vallajuhid kiitsid ettepaneku heaks ja see fikseeriti arengukavas.
13. jaanuaril kinnitas Raasiku vallavolikogu 2015. aasta eelarve, vallavalitsus tegi parandusettepaneku, et Pikavere kool võiks jätkata 2015/2016 õppeaastal 4klassilisena ning esimesel poolaastal 6klassilisena tegutsemisel pedagoogide palgarahast puudujääv summa 13 670 eurot tuleks sotsiaalvaldkonna kulurealt. Volikogu võttis parandusettepaneku ühehäälselt vastu.
Vallavanem Raivo Uukkivi kütles, et 4klassilise kooli idee tugineb kooli tehtud analüüsile ja arvutustele: „Selgus, et nii saab õppekava kvaliteetselt täita ja kuna laste arv on suurem, tuleb õppekava täitmiseks vajalik pedagoogide palgaraha paremini välja kui kolme klassiga. Kool jätkab sama nime all ja valla allasutusena. Pikavere kandi sündide statistika ja vanuselise struktuuri analüüs näitavad, et pole mõistlik ega vallale jõukohane jätkata kuue klassiga. Klasside arvu vähendamise otsustas volikogu möödunud aastal arengukava ajakohastamise ja eelarvestrateegia kinnitamisega. Otsuseni viis möödunud aastal peetud arutelu Raasiku valla koolivõrgust ja selle tulevikust. Arutluse all olid kõik koolid, sest üldpilti tuleb vaadata tervikuna.“
Ta selgitas, et kate Pikavere kooli pedagoogide esimese poolaasta palgaraha puudujäägi katmiseks tuli sotsiaalvaldkonnast: „Kulude vähendamise aluseks oli 2014. aasta reaalne seis. Sotsiaalvaldkonnas pole võimalik kõike nii täpselt ette ennustada. Ülejääk oleks mõistlik anda Pikavere koolile, mitte teedesse, nagu oli esialgu plaanis. Teede jaoks on see liiga väike summa, et selles valdkonnas midagi oluliselt parandada.“
Mallavere-Pikavere külavanem Tõnu Suurkuusk sõnas, et kool peab Pikaveres kindlasti jätkama: „Kui on olemas maja, mis on valla bilansis, peame tegema investeeringuid, hoolimata sellest, mitu klassi meil on. Lasteaed jääb majja nagunii. Alati ei tasu vaadata statistikat – kui on kool, võib piirkonda juurde kolida peresid, kellel on juba lapsed. Seega ei anna sündide tabel alati täielikku pilti, peab vaatama reaalset elu.“
Pikavere kooli juht Kadri Viira ütles, et on volikogu otsuse üle väga rõõmus: „Raasiku ja Aruküla rahakoti kallale enam ei minda. Pikavere peab nüüd edaspidi ise hakkama saama.“
Ta lisas, et arvestas jätkamise võimalused nii 3- kui 4klassilisena ning viimane variant oli otstarbekam: „Klasside liitmine oli plaanis nagunii, koos hakkavad õppima esimene ning teine klass ning kolmas ja neljas.“

Eelmine artikkelSPORT
Järgmine artikkelAnija valla Aasta tegijate konkursile esitati 38 kandidaati