Pikavere kogukond: kool võiks jätkata 3klassilisena

1251

Raasiku valla Pikavere küla kogukonna koostatud kava hakatakse arutama 21. augustil hariduse ümarlauas.

Kevadel kerkis Raasiku vallas Pikavere lasteaia-algkooli teema. Haridusvõrgu korrastamise ümarlauas osalejad tõdesid, et kuigi kool on saanud Aruküla ja Raasiku põhikoolide arvelt lisaraha, pole haridus liitklasside ja piiratud eelarve tõttu peagi konkurentsivõimeline ning samamoodi jätkata ei saa.

Ümarlauas osalenud vallavalitsuse ja -volikogu liikmed, koolide, hoolekogude, lapsevanemate esindajad otsustasid, et Pikavere kogukond saab võimaluse koostada 31. juuliks arvutustele tuginev jätkusuutlikkuse plaan ehk nii-öelda äriplaan, mis peaks aitama volikogul enne 2015. aasta eelarve koostamist ja uue õppeaasta algust otsustada kooli jätkamise üle.

Juuli viimastel päevadel sai visioon valmis, Pikavere lasteaia-algkooli hoolekogu liige Alice Suurkuusk saatis selle osapooltele. Ta märkis, et pani mõtted kirja koos külaelanike ning kooli hoolekoguga, viimistleda aitas Andres Kallaste. Kavaga on kaasas soov kutsuda kokku ümarlaud, kus oma plaane lähemalt selgitada.

Kavas on kirjas, et kuigi suve alguses tähistas kool 145. sünnipäeva, varjutas pidu sulgemismeele­olu: „Haridusreform on tormi tekitamas ja väikestele maakoolidele murepilvi üles ajamas. Paraku unustatakse ära, et suurte reformide ja rahanumbrite taga seisab inimene. Väärtustada tuleb inimest ja elu maal. Väga kerge on asju sulgeda või reorganiseerida ja öelda, et inimesed, keda need otsused puudutavad, reageerivad üle, tegutsevad emotsioonide ajendil.“

Septembris jätkab kool 6klassilisena, kõik tunnid toimuvad liit­klassides, koondatakse 1,1 õpetaja ametikohta. Aasta lõpuks väheneb riikliku rahastuse osa ligi 3500 euro võrra.

3 klassi ja uus lasteaiarühm

Pikavere kogukond pakub, et 2015. aasta sügisel võiks kool jätkata 3klassilisena, sõltuvalt õpilaste arvust saab moodustada ühe liitklassi või nii tava- kui liitklassi.

Kogukond rõhutab, et mõis peab pakkuma lisaks kooliharidusele ka piirkonna elanikele huvitegevust: „Pikavere mõisas taastatakse traditsioonid – tähtpäevade, ürituste, kontsertide korraldamine. Jätkame Norra koostööprojekti, mis on mõeldud mõisahoonele, koolile ja kogukonnale atraktiivsema keskkonna loomiseks.“

Pikavere kogukonna esitatud plaanis on veel ettepanekud luua mõisa 2. korrusele uus lasteaiarühm, lühendada raamatukogu lahtiolekuaegasid ja vähendada raamatukogutöötaja töökoormust, ülejäänud raha suunata mõisahoone tegevusse. Raamatukogu koliks plaani järgi 1. korrusele vabanenud riietusruumidesse ning lisaks võiks leida ruumi raamatuhoidla jaoks.

Kogukonna kava koostajad rõhutavad, et noori peab kasvatama vaimus, et maal on hea ja tore elada: „Oleme vabatahtlikult osalenud mõisakoolide programmis ning valmis eestvedajatena organiseerima kooli ja mõisahoone haldamist.“

Otsus pärast arengukava korrastamist

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi kommenteeris, et Pikavere kooli visiooni praegu veel pole: „On alternatiivid, kuidas saaks edasi minna. Nende hulgas kõige radikaalsem oleks kooliosa sulgemine ja jätkamine lasteaiana. Teised variandid on suhteliselt sarnased – jätkamine 3klassilisena Raasiku kooli filiaalina või iseseisva 3klassilise lasteaia-algkoolina. Esimest varianti pakkus vallavalitsus ja teist kogukond. Sisu on üks ja ilmselt nii ka läheb. Ehk annab see võimaluse veel ühe lasteaiarühma rajamiseks.“

Vallavanem sõnas, et Pikavere teema on oluline osa valla arengukava ajakohastamiseks, sest erineb oluliselt möödunud aastal vastu võetud arengukavas olevast: „Seega on vaja kokku leppida ühiselt lähenemisviis, see arengukavas fikseerida ja seejärel selle alusel tegutsema hakata.“

Vallavanem rõhutas, et hoone peab haridusasutusena jätkama ja olema kogukonnakeskus: „Mul on väga hea meel, et kogukond tegi ettepaneku, mis polnud emotsioonide pinnalt, vaid reaalsust arvestav. Kuna vallavalitsuse ja kogukonna ettepanekud on sarnased, saab volikogu öelda kergemini oma lõpliku sõna. Usun, et arengukava ajakohastamise menetluse lõpus on see sõna ka öeldud.“

Eelmine artikkelSõnumitoojal on uus koduleht
Järgmine artikkelKuusalu skatepargi valmimiseni kulus aastaid