Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ri loa muut­mi­se­le li­sa­tin­gi­mu­s

810

Kesk­kon­naa­met kü­sis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ar­va­must OÜ­le Pi­hu­ve­re Kruus an­tud maa­va­ra kae­van­da­mi­se loa muut­mi­se koh­ta. Osaü­hin­gul on 22. jaa­nua­ri­ni 2028 keh­tiv lu­ba kruu­sa kae­van­da­mi­seks Mal­la­ve­re kü­las asu­vast Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­rist. Pi­hu­ve­re kar­jää­ri mäee­ral­di­se pin­da­la on 7,7 hek­ta­rit. 31. märt­si sei­su­ga on seal ehi­tusk­ruu­sa jääk­va­ru 187 300 m3 ja kae­van­da­tav osa 163 300 m3. Pi­hu­ve­re Kruus esi­tas taot­lu­se muu­ta kruu­sa­kar­jää­ri pii­re sel­li­selt, et väl­ti­da ebaots­tar­be­ka­te jääk­va­ruplok­ki­de te­ket. Sel­leks soo­vi­ti lu­ba kae­van­da­da kruu­sa ka mäe­eral­di­se tee­nin­dus­maal paik­ne­vast 0,42 hek­ta­ri suu­ru­sest va­rup­lo­kist, mil­les on ehi­tus­kruu­sa 15 000 m3. Li­saks soo­vis et­te­võ­te, et kae­van­da­mi­se kesk­mi­seks aas­ta­mää­raks mää­ra­tak­se 24 000 m3 kruu­sa.

Kesk­kon­naa­met sea­dis maa­va­ra kae­van­da­mi­se loa muut­mi­se eel­nõus­se mi­tu tin­gi­must. Näi­teks mää­ra­ti, et kruu­sa väl­ja­veol ei ka­su­ta­taks Mal­la­ve­re kü­la Mäe ta­lu lä­bi­vat era­teed, tu­leb ta­ga­da Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ri tee­nin­da­mi­seks ra­ja­tud tee kor­ra­li­ne hool­dus, tu­leb kas­ta 100 meet­ri ula­tu­ses Visk­la-Pi­ka­ve­re maan­tee ris­tu­mis­ko­ha ja Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ri va­he­list Ul­si tee­lõi­ku ning kar­jää­ris kae­vi­se trans­por­ti­mi­sel ja kil­lus­ti­ku too­mi­sel ka­su­ta­ta­vaid teid ja mäee­ral­di­sest väl­ju­vat väl­ja­veo­teed 100 meet­ri ula­tu­ses mäee­ral­di­se pii­rist.

Val­la­va­lit­sus lei­dis – ku­na Ul­si tee ja Visk­la-Pi­ka­ve­re maan­tee rist­mi­kul on veoau­to­de ra­tas­telt kan­du­nud maan­tee must­kat­te­le roh­kelt kruu­sa ning see­tõt­tu on tek­ki­nud liik­lu­soht­li­kke olu­kor­di, ka on sealt lae­ku­nud mit­meid kae­bu­si, ei ole kruu­sa­tee kast­mi­ne prob­lee­mi­le õi­ge la­hen­dus.

„Meie tin­gi­mus on – kar­jää­ri viiv tee­lõik kae­tak­se 100 meet­ri ula­tu­ses mus­ta kat­te­ga, et kar­jää­rist ei kan­taks veoau­to­de ra­tas­te­ga Visk­la-Pi­ka­ve­re maan­tee­le kar­jää­ris ja kruu­sa­tee­del ole­vat kruu­sa,“ sõ­nas tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ar­go Laks.

Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas – Pi­hu­ve­re Kruu­sa kae­van­da­mis­loa muut­mi­se­ga ol­lak­se nõus vaid tin­gi­mu­sel, et Ul­si tee­le ala­tes Visk­la-Pi­ka­ve­re maan­tee ris­tu­mis­ko­hast 100 meet­ri ula­tu­ses pan­nak­se ühe kuu jook­sul pä­rast loa väl­jas­ta­mist must­ka­te. Sar­na­se tin­gi­mu­se on Kesk­kon­naa­met sead­nud ka Pi­hu­ve­re II kruu­sa­kar­jää­ri maa­va­ra kae­van­da­mi­se loa­le.

Eelmine artikkelKiiu Soo­ne uus juht REIN RÄT­SEP: „Jät­ka­me koos­tööd ko­gu­kon­na­ga.“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se või­tis AH, MI­NE MOH­NI!