Penin­gi rän­da­va paa­ris­män­gu­ka­ri­ka võit­sid GUI­DO TREES ja JEV­GE­NI PÕŠ­NÕI

16

GUI­DO TREES

Pe­nin­gi klu­bi ränd­ka­ri­kas oli män­gus 39. kor­da. Kui Pe­nin­gi spor­di­saa­lis 9. mail 1985 alus­ta­si­me, siis ei osa­nud sel­list pik­ka iga ka­ri­ka­võist­lu­se­le oo­da­ta. Rän­da­ma pan­dud I ka­ri­kas lei­dis iga­ve­seks oma­ni­kud 1992. aas­ta sü­gi­sel, kui Leo­nid Zjab­ri­kov ja Olev Sch­midt 3. kor­da võit­sid. Uue ka­ri­ka või­tis esi­mest kor­da 1993. aas­tal se­ga­paar Mai­re Korv ja Di­mit­ri So­ko­lov Pe­nin­gi kü­last. Dmit­ri So­ko­lov te­gi et­te­pa­ne­ku jätta see ka­ri­kas iga­ves­ti rän­da­ma.

See­kord­se ka­ri­ka­võist­lu­se eri­pä­ra on eel­võist­lu­se­ga 4 pa­re­ma paa­ri sel­gi­ta­mi­ne, väl­ja­lan­ge­mis­män­gu­de­ga sel­gi­ta­ti võit­ja ja 3. ko­ha oma­nik. Eel­rin­gis te­gid käe­so­le­va aas­ta ede­ta­be­li­juht Vil­jar Me­hik koos mul­lu­se Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te pronks­me­da­li­võit­ja Kau­po Helm-Ro­si­na­ga vaid 1 vii­gi ja võit­sid üle­jää­nud män­gud. Pool­fi­naa­lis jäid nad 3 või­du­ni toi­mu­nud mat­šis Raa­si­ku män­gi­ja­te Ur­ve Ree­tamm-Mai­do Kel­der vas­tu 1:2 kao­tus­sei­su, kuid ko­ge­mus­te toel õn­nes­tus neil fi­naa­li pää­se­da. Tei­ses pool­fi­naa­lis alis­ta­sid Jev­ge­ni Põš­nõi-Gui­do Trees oma klu­bi­kaas­la­sed Alar Lii­me­ri-Tiit Too­mi­ku 3:1.

Fi­naa­lis olid Jev­ge­ni Põš­nõi- Gui­do Trees kõi­gis män­gu­lõp­pu­des pa­re­mad ja võit­sid 3:0.

3. ko­ha män­gus alis­ta­sid ka Alar Lii­mer-Tiit Too­mik pa­ri­ma se­ga­paa­ri au­hin­na päl­vi­nud Ur­ve Ree­tamm-Mai­do Kel­der 3:0.

Eelmine artikkelEes­ti tä­na­vu­ne pa­rim ma­ni­küü­ri­te­gi­ja töö­tab Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelAva­tud us­te päev Lok­sa ko­man­dos