Peningi lahtised meistrivõistlused rannavolles

453

JA­NEK JAŠ­KOV

Lau­päe­val, 13. juu­nil Aru­kü­la Ta­pi vol­le­väl­ja­ku­tel toi­mu­nud Pe­nin­gi lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel ran­na­vol­les osa­le­sid 14 paa­ri. Esi­ko­ha võit­sid Ar­mands Put­nis ja Val­dis Sta­lid­zans Lä­tist, tei­seks tu­lid Mer­sin Võr­no ja Mar­gus Õun ning kol­man­daks Egert Roo­di ja Siim Kaa­rel Maa­sa­lu. Võist­lu­se pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Siim Ka­rel Maa­sa­lu, Pe­nin­gi kü­la pa­rim vol­le­paar oli Ste­ve Bürk­land ja Ja­nek Jaš­kov.

Eelmine artikkelAni­ja vald kor­ral­dab Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la­de lee­ven­da­mi­se idee­kor­je
Järgmine artikkelKIK ja­gab Har­ju­maa koo­li­de­le-las­teae­da­de­le üle 663 000 eu­ro