Jaa­nus Kal­las­te edu­kas üm­ber Har­ku jär­ve jook­sul ja 10 ki­lo­meet­ri maan­tee­jook­su Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel

84
JAANUS KALLASTE.

23. mail toi­mus Ma­ru Jär­ve­jook­su­de sar­ja esi­me­ne etapp, 51. jooks üm­ber Har­ku jär­ve. 6,6ki­lo­meet­ri­sel dis­tant­sil saa­vu­tas Jaa­nus Kal­las­te Kuu­sa­lu val­last ül­dar­ves­tu­ses viien­da ko­ha aja­ga 20,09 mi­nu­tit saa­vu­ta­des M35 va­nu­sek­las­sis tei­se ko­ha Ro­man Fos­ti jä­rel. Jook­sul osa­les kok­ku üle 500 võist­le­ja. 29. mail toi­mus 10. Rap­la Sel­ve­ri suur­jooks, mil­le raa­mes sel­gi­ta­ti Ees­ti meist­rid 10 ki­lo­meet­ri maan­tee­jook­sus. Jaa­nus Kal­las­te saa­vu­tas kõr­ge viien­da ko­ha aja­ga 31,29 mi­nu­tit.

Eelmine artikkelNõustamisteenus MTÜdele ja seltsidele
Järgmine artikkelEla­ni­ke ra­hu­lo­lu ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga