OÜ ÜLE 25. sünnipäeva külalised annetasid Kuusalu pastoraadi jaoks 5000 eurot

3596
OÜ ÜLE Kuusalu teehoolde jaoskonna tehnikajuhi ARDI REBASE selja taga on kaasaegne tootmishoone, mis valmis 2008. aastal. Ardi Rebase kodu asub sealsamas kõrval ja ta meenutab, kuidas poisipõlves sai teemeistrijaoskonna meestelt palutud, et võetaks lumesahaga sõitma.

Firma ÜLE palus oma sünnipäevalistel toetada Kuusalu Laurentsiuse kogudusele kuuluva pastoraadihoone taastamist.

Kuusalu koguduse õpetaja Jaanus Jalakas teatas Sõnumitoojale, et on väga tänulik teehooldusfirmale OÜ ÜLE. Tänu firmale sai kogudus oma arvele rohkem kui 5000 eurot ning ligi pool pastoraadi taastamisprojekti maksumusest on olemas.
OÜ-l ÜLE täitus 17. septembril 25 aastat asutamisest. Kuusalus asub firmal teehoolde osakond, Viimsis toimunud sünnipäevapeole olid kutsutud ka Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ja Kuusalu koguduse õpetaja Jaanus Jalakas. Ettevõte teatas sünnipäevakutses, et kingitusi ei soovi ning palus rahaliselt toetada Kuusalu pastoraati, mis tulekahjus osaliselt hävis.
OÜ ÜLE juht Priit Post kommenteeris Sõnumitoojale, et ettevõttel on tihedad suhted nii Kuusalu vallavalitsusega kui ka kirikuõpetajaga, kes 2008. aastal õnnistas Kuusalu teemeistrijaoskonna uue tootmishoone: „Meie ettevõtte algus on tihedalt seotud Kuusaluga. Kuna juubeli tähistamise puhul on külalistel alati küsimus, mida kinkida, siis mõtlesime, et pastoraadiga juhtus tuleõnnetus ning võiks annetada selle taastamiseks – me näeme, kuhu raha kasutatakse, ja saame taastamisele kaasa aidata.“
Seda, kuidas 25aastaseks saanud osaühingul ÜLE läheb, soovitas ta küsida Kuusalu teehoolde osakonna tehnikajuhilt Ardi Rebaselt, kes on Kuusalus firma kõige pikaaegsem töötaja ja otsekui ettevõtte maskott.

Kuusalu osakond liitus 1994. aastal
Ehkki OÜ ÜLE registreeriti septembris 1990, on firma Kuusalu vallaga seotud alates 1994. aastast. Siis sõlmiti maanteeametiga leping pilootprojektiks, hooldama hakati  Kuusalu  teemeistrijaoskonna hoolduspiirkonna riigiteid.
Ardi Rebane meenutas, et Kuusalus asus tol ajal samas kohas Harju teedevalitsusele kuulunud teemeistrijaoskonna kontor ja garaaž. Tema ja praeguseks pensionile jäänud Ain Linkvist olid tütarettevõtte ÜLE Q esimesed töötajad, veidi hiljem liitusid Aivar Lindvest ja Andrus Rohi. ÜLE Q võttis hoolduspiirkonna teedevalitsuselt rendile.
Ardi Rebane: „Meie olime noored ja uutmismeelsed, läksime teedevalitsuse alt osaühingusse üle, teised töökaaslased olid esialgu vastu. Alustasime pindamise ja talihooldega. Alguses eriti palju muutusi töökorralduses polnud, masinad rentisime teedevalitsuselt. Pikapeale hakkasid ka teised töötajad meie firmasse üle tulema.“
Teedevalitsuse ajast on OÜ ÜLE Kuusalu teemeistrijaoskonda jäänud tööle mitu meest: Mait Palu hakkas teedevalitsuse Kuusalu teemeistrijaoskonnas tööle 1974. aastal, Ardi Rebane 1977. aastal. Staažikas on ka Sulev Sepp, kes 1975. aastal alustas tööd Raasiku teemeistri jaoskonnas.
Nüüd on Kuusalu teehooldeosakonnas 22 töötajat, neist Kuusalu valla elanikke 17. Töötatakse kaasaegsete masinatega, suuri liivapuistureid on Kuusalus 6, lisaks gudronaator ehk bituumeni laotaja, teehöövel ning traktorid koos niidukite ja lumesahkadega.
Ardi Rebane sõnas, et tema tehnikajuhina on eriti uhke Kuusalu tootmishoone üle: „ÜLE kasvas suuremaks ja suuremaks, tehnikat tuli juurde. Töötasin autojuhina, kui kuulutati välja tehnikajuhi konkurss, kandideerisin ja osutusin valituks. Üle kümne aasta olen seda ametit pidanud. Vana tootmishoone oli amortiseerunud, töötingimused olid kehvad, sai selgitatud, et vaja on uut. Uues majas on töötingimused tunduvalt paremad.“
Aastatel 2012 ja 2014 tunnistas maanteeamet OÜ ÜLE parimaks teehooldajaks Eestis. Kuni tuleva aasta veebruarini teeb OÜ ÜLE riigi tellimusel teehooldust Kuusalu ja Kose piirkonnas kokku ligi 900 kilomeetril riigiteedel.
Kuna alates veebruarist enam Kose piirkonnas põhimaanteedel ei töötata, on leitud uus väljakutse. OÜ ÜLE kandideeris ja võitis Jõelähtme valla teede hooldushanke, lisaks teede tali- ja suvehooldele tuleb   hakata   tegelema   ka   lehtede  koristamise  ja  muruniitmisega.
Kuusalu teehooldepiirkonnas on alates tänavu suvest kõik riigiteed asfaltkattega, augustis pandi asfaldipuru Hara turbarabateele ning Kolgaküla-Kõnnu teele.
Teehöövleid läheb ettevõttel vaja sellegipoolest, kuna Kuusalu vallavalitsus tellib suvel vallale kuuluvate kruusateede hooldust.

Liivapuistureid on Kuusalu jaoskonnas kokku 6, lisaks pigitamismasin, teehöövel ning traktorid.
Liivapuistureid on Kuusalu jaoskonnas kokku 6, lisaks pigitamismasin, teehöövel ning traktorid.

Talvine tööperiood on alanud

OÜ ÜLE Kuusalu teehooldejaoskonnas töötatakse talveperioodil vahetustega, valves ollakse vastavalt graafikule. Teede olukorda kontrollivad patrullid, kes sõidavad piirkonnas ringi.
Teemeister Leho Rebane kõneles, et tema ülesanne on jälgida olukorda teedel ja vastavalt sellele tegutseda: „Jälgime ilma, meil on kasutada erinevate ilmateenistuste andmebaasid ja patrull teeb visuaalset vaatlust. Öösel ja nädalavahetustel toimetavad valvemeistrid. Masinad on stardivalmis, püüame tagada teede sõidetavuse vastavalt konkreetse tee seisunditasemele. Teede seisunditasemed on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega.“
Tema sõnul on enamasti hakkama saadud oma tehnika ja tööjõuga, eriolukorras tuleb sisse osta alltöövõttu. Eelmisel talvel tuli alltöövõttu kasutada ühel korral. Kui aastal 2010 oli suur lumetorm Monika, siis ei jätkunud masinaid ega mehi kusagil.
Möödunud reedel võtsid OÜ ÜLE töötajad Tallinna-Narva maanteelt maha 110-kilomeetrist sõidukiirust lubanud liiklusmärgid.
Kuusalu teehooldejaoskonna töötajad toonitavad – tuleb jälgida ilmateateid ja teeolusid ning valida sobiv sõidukiirus.