Õpilasmalevad Kuusalu ja Raasiku vallas ning Loksal

768
Kuusalu malevlased koos rühmajuhi KRISTA ALLIKUGA (paremal) kaunistasid kihelkonnatriipudega ka Kahala-Liiva bussipaviljoni. Foto Heleri Paiste

Paaril eelmisel nädalal oli mitmel pool näha õpilasmalevlasi heakorratöödel või muid töid tegemas. Õpilasmaleva rühmade tegevust toetasid rahaliselt omavalitsused ning Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) või Tallinna Õpilasmalev.

Töötati 4 tundi, järgnes lõunasöök ning kultuuriprogramm ehk ühised vabaajategevused või koolitused.

Kuusalu õpilasmalevlased värvisid bussiootepaviljone
Kuusalu õpilasmalev kestis 8.-19. juulini, osalesid 20 noort vanuses 13-16 eluaastat. Neist vanimad, kokku 8, töötasid taas Kolgaküla ettevõttes Tuulmet Holding – tegid heakorratöid, ladusid küttepuid. Nende rühmajuht oli Elsbeth Link, teda abistas Ingeli Link.

Nooremate rühmajuht oli Heleri Paiste. Enamasti töötati valla külade bussipeatustes. Immutati puidust bussipaviljone Pärispeal, Suurpeal, Nõmmeveskil, Hirvlis, Valgejõel. Ka immutati Nõmmeveski silla puitosad, Valgejõe ja Hirvli külaplatside lava. Lisaks värviti üle Kahala-Liiva, Mustametsa ja Männiku bussipaviljonid Vana-Narva maantee ääres – peale kanti Kuusalu kihelkonna kollane triibumuster.

Heleri Paiste ütles, et Kuu­salu valla majandusspetsialistilt Madis Praksilt saadud nimekiri oli pikem, kuid rohkem kahe töönädalaga ei jõudnud.

Kuusalu valla noorsootöö koordinaator, õpilasmaleva projektijuht ja rühmajuht Krista Allik rääkis, et Kuusalu vald ja Tuulmet Holding OÜ maksid malevlaste töötasu, mis on 3.20 eurot tunni eest. Söögi ja vabaajategevuse kulud kattis Eesti Noorsootöö Keskus, Kuusalu õpilasmaleva projekt sai toetust 2400 eurot, tegevused olid suunatud noorte ettevõtlikkuse arendamisele. Lõunasöögi sai kohvikust KesKus.

Kahe töönädala vahele jäänud laupäeval-pühapäeval käidi Tartu Ettevõtluskülas, ööbiti Anne noortekeskuses. Kuusalu malevlased sõitsid Tartusse ja sealt tagasi Tallinnasse rongiga, Kuusalust Tallinna ja tagasi sõidutas neid tellitud buss.

Seoses ettevõtlusteemaga külastati veel Tehnopolist, kus sai tutvuda start-up`idega ja oli ettevõtluskoolitus. Ka tehti malevlastele grillimise koolitus – professionaalne kokk Jakob Link õpetas liha puhastama, marineerima ja küpsetama, koos valmistati hamburgereid. Veel toimus töötukassa esindajatega koolitus ning ühel päeval oli virtuaalreaalsuse töötuba.

Heleri Paiste sõnas, et tänavu oli taas õpilasmalevasse tahtjaid rohkem, kui jagus kohti: „Rühm said ruttu komplekteeritud. Näeme, et noored soovivad töötada, soov malevas olla on suurem, kui on tööandjaid ja rühmajuhte.“

Kuusalu rühm sõidab augustis õpilasmaleva kokkutulekule Ruunaveresse.

Loksal tehti koostööd Loksa Spordiga
Loksa õpilasmalevlased töötasid 8.-19. juulini ning olid 19.-21. juulini riigikaitselaagris Humala vanas raketibaasis. Loksa rühma rahastas SA Tallinna Õpilasmalev, noorte töötasu maksab Loksa linn. Rühmas oli 15 noort, nende vanus oli 13-16 eluaastat. Rühmajuhid olid Kristo Metus ja Siim Aksel Amer.

Loksa õpilasmaleva rühma koordinaator Margit Amer lausus, et peamiselt tehti koostööd Loksa Spordiga: „Noored koristasid Loksa randa ja ujula alust. Nõmme spordirajale pandi saepuru ja korjati sealt oksi, staadionil tehti heina. Tallinnast käidi me noorte tööd vaatamas ja kiideti, et on leitud tööd, mida noored teevad enda jaoks – nemad ju kasutavad nii staadioni, suusarada kui ka ujulat.“

Loksal oli õpilasmalev esimest korda ning suurt konkurssi malevarühma ei olnud. Margit Ameri sõnul ei teadnud paljud, mida õpilasmalev endast kujutab. Lõunat pakkus Lucky Baar.

Ka Loksa rühm osaleb 13.-15. augustil Ruunaveres toimuval õpilasmaleva kokkutulekul. Selleks puhuks on tehtud oma rühmale lipp ja rühmalaul. Margit Amer: „Kindlasti kavatseme järgmisel aastal jälle õpilasmaleva rühma kokku panna.“

Raasiku valla malev tegi heakorratöid ja aitas Coopis
Raasiku valla noorte malevarühm tegutses kolmandat suve, 8.-12. juulini. Rühmas oli 15 noort, 13-17aastased. Malevarühma koordinaator oli Garina Paiste, rühmajuhid Maarja-Ly Teino ja Ingrid Teino.

Aruküla Kultuuriselts sai ENTKst malevarühma lõunasöökideks 405 eurot. Raasiku vallavalitsus maksis noorte töötasu.

Maarja-Ly Teino sõnul osutus noorte lemmikuks töö COOPi kaupluses, kus käidi kaupa ladumas ja riiuleid puhastamas. Ka rakendati malevlasi heakorratöödel – koristasid Raasiku ja Aruküla kergliiklusteede ääri ning Raasiku kalmistut. Aruküla rahvamaja ümbrust valmistati ette kohvikutepäevaks, pesti seinu ja aknaid, korda tehti ka Aruküla võrkpalliplats. Veel aitasid noored panna infostendidele uusi kuulutusi ja vanu maha võtta.

Töötamisele ja lõunasöögile järgnesid tööpäeva analüüs ning ühistegevused. Noored tegid malevalaulu ja filmisid sellele video, Viinistule sõideti vaatama etendust „Gulliveri reisid“.

Maarja-Ly Teino kiitis, et noored on töökad, oleksid tahtnud iga päev pikemalt tööd teha, aga tuli järgida reegleid: „Heameelt teeb, et noored soovisid, malev võiks kesta kauem. Edaspidine siht on kaasata rohkem noori ja pikendada maleva aega.“