Oma­va­lit­sus­te­le saa­de­tud mas­ki­dest

285

Ko­ha­li­ke hoo­le­kan­de­töö­ta­ja­te ka­su­ta­ta­vad mas­kid ja kin­dad saa­de­tak­se nei­le oma­va­lit­sus­te kau­du. Ani­ja val­la­va­lit­sus on saa­nud kok­ku 1000 kait­se­mas­ki. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le saa­de­ti rii­gi krii­si­ko­mis­jo­ni kau­du 500 mas­ki, Tar­tust on saa­dud 500 mas­ki ning Lok­sa õmb­lus­fir­malt Lok­sa Clot­hing Ex­pert too­de­tud 200 mas­ki. Lok­sa lin­nal on mas­ke kok­ku 1500 – ter­vi­sea­me­ti kau­du saa­dud ja ka ko­ha­li­kust õmb­lus­fir­mast. Li­saks sot­siaal­töö­ta­ja­te­le an­tak­se Lok­sal kaks mas­ki iga­le õpi­la­se­le, kel­le­le ja­ga­tak­se ta­su­ta koo­li­toi­du­pak­ke. Raa­si­ku vald on saa­nud 2000 mas­ki. Ter­vi­sea­me­tilt või rii­gi krii­si­ko­mis­jo­nilt saa­de­tud mas­ki­de eest ei ole oma­va­lit­sus­te­le ar­veid esi­ta­tud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 1. aprillil
Järgmine artikkelAlla­su­tus­te sul­ge­mi­sest