Alla­su­tus­te sul­ge­mi­sest

195

Seo­ses erio­lu­kor­ra jät­ku­mi­se­ga on Ani­ja val­la­va­lit­sus pi­ken­danud al­la­su­tus­te sul­ge­mi­sae­ga. 13. märt­sil sule­ti ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks kul­tuu­ri- ja ha­ri­du­sa­su­tu­sed märt­si lõ­pu­ni, 25. märt­sil pi­ken­dati 30. ap­ril­li­ni. Esial­gu jäid ava­tuks 2 las­teae­da, 26. märt­sist ot­sus­ta­ti sul­ge­da ka Le­pat­rii­nu las­teaed. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas erio­lu­kor­ra al­gu­ses, et asu­tu­sed on su­le­tud 30. ap­ril­li­ni. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ei ole mää­ra­nud, kui pi­kaks ajaks asu­tu­sed su­le­tuks jää­vad, kuid kee­las ava­li­kud üri­tu­sed ala­tes 14. märt­sist ku­ni ap­ril­li lõ­pu­ni. Las­teaiad jäid esial­gu ava­tuks, ala­tes 1. ap­ril­list ku­ni kuu lõ­pu­ni on su­le­tud Pi­ka­ve­re las­teaia­rühm.

Eelmine artikkelOma­va­lit­sus­te­le saa­de­tud mas­ki­dest
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la toi­dua­bi pe­re­de­le