Omavalitsuste kriisikomisjonid abistavad päästekeskust

940

Eelmisel aastal loodi kõigis valdades ja linnades kriisikomisjonid.

2010. aastal jõustus hädaolukorra seadus. Selle alusel tuli moodustada kohalikes omavalitsustes kriisikomisjonid, et tagada elanikkonna turvalisus ja vara kaitse ning suurendada valdade-linnade võimekust tegutseda ohu korral.

Komisjonide ülesanne on jälgida ja analüüsida kriisireguleerimise korraldust, valmistuda hädaolukordadeks ja tegeleda nende lahendamisega. Komisjonid teavitavad elanikke elutähtsa teenuse pakkumise häiretest, kui need seavad ohtu  tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu. Neil peaks olema ülevaade tehnilisest ressurssidest ja inimestest, keda on võimalik ohu korral rakendada. Kriisikomisjonil peab olema ka info piirkonna ettevõtetega kaasnevate ohtude kohta.

Jaanuaris tegi Põhja-Eesti Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht Marek Danilson Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu istungil ettekande kriisireguleerimisest omavalitsustes ning tuletas omavalitsuste esindajatele meelde esitada päästeametile ressursside tabelid ja kriisikomisjoni liikmete kontaktandmed.

Ta selgitas, et kriisiolukorras saavad omavalitsused olla päästekeskusele suureks abiks, sest kohalikud inimesed on kõige paremini teadlikud piirkonna eripäradest ja olulistest üksikasjadest.

Anija vallavanem Tiit Tammaru kommenteeris, et ettekanne oli konstruktiivne: „On oluline teada, kuidas peab valla tegevust koordineerima riskide tasandil ning milline on vajalik teave ja tehniline baas. Ettekandest jäi mulje, et päästeteenistuse ja kohalike omavalitsuste koostöö sujub edukalt.“

Ida-Harju üheski omavalitsuses ei ole seni sellist häda­olukorda tekkinud, et oleks pidanud kriisikomisjoni kokku kutsuma. Lumetormi Monika ajal käis Anija valla kriisikomisjoni liige Ago Pärnamäe traktoriga abis lumme kinni jäänutel.


Ida-Harju omavalitsuste kriisikomisjonid

Anija vald: esimees Tiit Tammaru, aseesimehed Viljo Leis ja Jüri Julisen, sekretär Valter Jürna, liikmed Annika Voosel, Rain Oks, Ago Pärnamäe, Sergei Dõmša, Tarmo Tiidemaa, Karin Salumäe, Maarika Kungla, Marge Raja.

Kuusalu vald (kinnitatud ametite järgi, mitte nimeliselt): esimees vallavanem, aseesimees volikogu esimees, liikmed arengu- ja majandusvaldkonna abivallavanem, Kuusalu Soojuse juhatuse esimees, Loksa päästekomando pealik, pere­arst, OÜ Tektoon juhatuse esimees, Kuusalu valla konstaabel, Kaitseliidu Kuusalu kompanii pealik, piirivalvebüroo piiriturvalisuse talituse juht.

Raasiku vald: esimees Andre Sepp, liikmed Aivar Suursaar, Tiit Reeder, Alari Kruusvall, Liivi Puumets, sekretär Gunnar Nuuma.

Loksa linn: esimees Värner Lootsmann, aseesimees Andres Kaskla, liikmed Hilleri Treisalt, Laivi Kirsipuu, Jüri Veber, Mait Kröönström, Sergei Karotam, Viktor Mihijevski. 

Aegviidu vald: komisjoni esimees Tõnis Väli, liikmed Rutt Leemet ja Anne Loik.

Eelmine artikkelAlajaama rike Loksal
Järgmine artikkelRiigikogu XII koosseisu valimiste esialgsed tulemused