TIIT TAMMARU: „Investeeringud tasuvad Anija vallas ära.“

1646

Anija volikogu kinnitas jaanuarikuu istungil valla 2011. aasta eelarve mahuga 6 137 730 eurot.

tiit
Anija vallavanem TIIT TAMMARU: „Oleme valmis toetama kõiki projekte, mis on suunatud avalikkuse huvidele.“

Eelarve mahust 4 299 677 eurot kaetakse tulude arvelt ja 1 838 053 eurot finantseerimistehingutega, mis on peaaegu poole rohkem kui eelmisel aastal. Kuidas hindate 2011. aasta eelarvet ja finantseeringute osatähtsust?

„Eelarvele on praegu veel raske hinnangut anda. Rohkem saab öelda siis, kui aasta esimene kvartal on läbi. Arvan, et hetkeseis ei ole halb. Talveolud vähendasid küll kahjuks meie ressursse.

Ma ei pea siinkohal silmas ainult talvise teedelükkamise kulutusi, mille eelarve on lõhki ja see on paratamatu, vaid ka Anija valla spordihoone ja Kehra sotsiaalkeskuse sissevarisenud katuseid. Varingud oleksid võinud jääda olemata, kui hoonetes tegutsevad asutused oleksid ennetavalt ja kiiremini reageerinud. Katuste remont läks maksma üle 12 000 euro.

Võib rahul olla, et eelarves on finantseerimistehingutele planeeritud päris suur summa. Alguses võis see tunduda ülepaisutatuna, aga arvasime, et sel aastal tuleb rohkem võimalusi finantseeringuteks kui eelmisel ja tundub, et tasus end ära. Oleme kogunud ja hoidnud vahendeid investeeringuteks. Hiljuti kinnitas Eesti valitsus KOIT kava, millest eraldati raha Kehra gümnaasiumi remondiks. Sellest 15 protsenti ehk 147 272 eurot on kohustuslik omaosalus, kuid oleme planeerinud 204 517 eurot, mis tuleb meie eelarve finantseeringute realt.

Valla üldine investeerimisvõime ei ole praegu kuigi kõrge. Suuri lisakohustusi ja kogukamate rajatiste ehitamist ei saa endale võtta. Loodame, et erasektor on valmis õla alla panema ja sponsorlus ning ettevõtlus aitavad ka.“

Millised investeeringud on plaanis lisaks Kehra gümnaasiumi remondile?

„ÜVK ehitus lükkus edasi ja selle omaosaluseks kulub suur osa valla vahenditest. Investeeringute alla läheb vallamajade ühendamine, mille tulemusena kolib kogu vallavalitsus F.R.Kreutzwaldi tänav 6 hoonesse. F.R.Kreutzwaldi 2 asuvad ruumid antakse Anija valla kultuurikeskuse ja noortekeskuse käsutusse.
Remonttöid on vaja teha mõlemas majas, F.R.Kreutzwaldi 6 hoones tuleb väga põhjalik remont ja F.R.Kreutzwaldi tn 2 peame samuti üht ja teist korda tegema.“

Kas selle aasta eelarvest on plaanitud korrastada ka raudteejaama ümbrus?

„2011. eelarves raudteejaama jaoks eraldi raha ei ole. Raudteejaamast on suur osa Eesti Raudtee vastutusalas, sinna kuuluvad nii kõnniteed kui platsid.
Vald peaks korda tegema jaamahoone esise platsi ning kõnnitee sinna Põhja tänavalt, sest need on osa meie üldisest linnaplaneeringust. Praegu käib linna planeerimisel alles ideekonkurss, mille tõttu raudteejaama ümbruse ehituseni selle aasta sees võib-olla ei jõuta.“

Milliseid projekte plaanite eelarvest toetada?

„Oleme valmis toetama kõiki projekte, mis on korrektselt ja õigeaegselt koostatud, suunatud avalikkuse huvidele ja leiavad tugifondide rahastuse. Vald on nõus abistama omaosaluses, eriti  siis, kui on teisigi toetajaid. Tähtis on muidugi SA Anija Mõis, aga ka vallas tegutsevad MTÜd, kelle projekte toetame järjepidevalt.

Jaanuaris esitasime koos MTÜga Koostöökoda EASile ettevõtlusprojekti taotluse, milles meie omaosalus on 2000 eurot. Eesmärk on edendada ettevõtlust korraldades erinevaid koolitusi selle alustamiseks ja parendamiseks. Projekt on tähtis, sest puudutab sotsiaalvaldkonda, mis on endiselt oluline teema.

Sotsiaalsele kaitsele on eel­arvest eraldatud märkimisväärne summa – 382 685 eurot, mis on ligi 58 000 eurot rohkem, kui eelmisel aastal. Inimesi, kes toetust vajavad, on palju ja püüame seda võimaluse piires pakkuda nii otseste toetustega kui ka projektide abil. Üks tugiprojekt on näiteks õpilasmalev.“

Milliseid olulisi muudatusi tegid eelarvesse komisjonid ja kuidas neid hindate?

„Palju muudatusi ei tehtudki, väikeseid nihkeid oli. Tänu vallavolikogule sai korrakaitse ligikaudu 14 000 euro võrra rohkem raha kui eelmisel aastal.
Noortetegevusele lisandus 6000 eurot. Pigem tundsid komisjonid muret suure eelarvejäägi pärast. Otsustasime selle jätta, eeldades, et tulevad suured investeeringud. Küsiti, kas selline jääk on ikka mõttekas ning ega me ole võimalusi üle hinnanud. Praegu tundub, et selline samm oli igati asjakohane ja õigesti planeeritud.“

Avaldasite lootust, et maksutulu laekub planeeritust rohkem ja saate võimaluse teha lisaeelarve. Kuhu oleks lisaeelarvega raha vaja suunata?

„Prioriteet on valla teed, mille remondiraha on lumelükkamise tõttu märkimisväärselt vähenenud. Kui  tuleb lisaeelarve, suuname raha esmajärjekorras sinna. Muidugi ei saa kogu tulumaksu ülelaekumist teedesse  paigutada, proportsioonid peavad paigas olema. Arvata võib, et Kehra gümnaasiumi remondiga ja Lastetare lasteaia laiendamisega kaasnevad lisakulud. Sellisel juhul läheb osa rahast kindlasti nendele.“

Eelmine artikkelAlajaama rike Loksal
Järgmine artikkelRiigikogu XII koosseisu valimiste esialgsed tulemused