ODE PÜRG Kiiust on aas­ta noor di­ri­gent 2022

202
ODE PÜRG.

Ees­ti Koo­riü­hing kuu­lu­tas pü­ha­päe­val, 5. veeb­rua­ril Es­to­nia kont­ser­di­saa­lis väl­ja koo­ri- ja puhk­pil­li­muu­si­ka aas­tap­ree­mia­te saa­jad. Aas­ta noo­re di­ri­gen­di 2022 tiit­li sai Kuu­sa­lu koo­li vi­list­la­ne Ode Pürg Kiiust. Ta on se­ga­koo­ri HUIK! ja kam­mer­nais­koo­ri Mu­sa­ma­ri di­ri­gent. Mõ­le­mad koo­rid esi­ne­sid eel­mi­sel aas­tal edu­kalt rah­vus­va­he­lis­tel koo­ri­kon­kurs­si­del. Ode Pürg oli aas­tap­ree­mia­te tä­na­vu­se ga­la kuns­ti­li­ne juht.

Eelmine artikkelAla­ve­re pa­kiau­to­maa­ti ka­su­ta­tak­se pal­ju
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­de- ja ta­ris­tus­pet­sia­list ARVO TÄKS