Ala­ve­re pa­kiau­to­maa­ti ka­su­ta­tak­se pal­ju

49
Mobiilne pakiautomaat on Alaveres katseliselt kolm kuud.

Aas­ta al­gu­ses Ala­ve­re poe juur­de pai­gal­da­tud mo­biil­se pa­ki­au­to­maa­di kau­du lii­kus esi­me­se kuu jook­sul roh­kem kui 570 pak­ki. „Ela­ni­kud on pa­kiau­to­maa­di kii­res­ti omaks võt­nud ja ka­su­ta­vad ak­tiiv­selt või­ma­lust pak­ke saa­ta ning saa­da,“ lau­sus Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Kris­ti­na Haa­va­la. Ala­ver­re jääb mo­biil­ne pa­kiau­to­maat märt­si lõ­pu­ni, see­jä­rel hin­na­tak­se sel­le ka­su­ta­mi­sak­tiiv­su­se põh­jal, kas piir­kon­da on va­ja pü­si­vat pa­ki­au­to­maa­ti.

Eelmine artikkelKeh­ra güm­naa­siu­mi kar­jää­ri­päe­val osa­les ka KERS­TI KAL­JU­LAID
Järgmine artikkelODE PÜRG Kiiust on aas­ta noor di­ri­gent 2022