Norra fondi toel aidatakse Harju MTÜdel õppida avalike teenuste ülevõtmist

919

Harjumaalt saavad 15 inimest minna Norrasse tutvuma, kuidas seal omavalitsused delegeerivad MTÜdele avalikke teenuseid.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on saanud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) fondist toetust projektile „Harjumaa mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö tugevdamine avalike teenuste osutamisel”. Projekti kogumaksumus on 725 367.30 krooni, sellest 610 367.30 krooni saadakse Norra EMP regionaalprogrammist ning 10 protsenti ehk 115 000 krooni on omaosalus, mille tasub Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Projekti eesmärk on arendada Harju valdades ja linnades omavalitsuste koostööd kohalike MTÜdega ning tõsta kompetentsi, et MTÜd suudaksid osutada neile delegeeritud avalikke teenuseid.

Kõigepealt viidi läbi uuring, et välja selgitada, kus ja mil moel on avalikke teenuseid delegeeritud. Eelmisel kolmapäeval toimus Kuusalu rahvamajas ning tuleval neljapäeval on Keilas seminarid, kus tutvustatakse uuringu tulemusi ning toimuvad arutelud. Seminaridel kõneldu ja nähtu põhjal valitakse MTÜdest ja omavalitsustest 15 inimest, kes viiakse juuni alguses õppereisile Norra Randabergi kommuuni, kus neile tutvustatakse teenuste üleandmise praktikat. Pärast reisi koolitatakse Norras käinuid veel, et arendada toimivat teenusepakkumist või võimaldada uute teenusevariantide delegeerimist.

Kuusalu rahvamajas oli seminaril 30 inimest. Teiste seas Kuusalu abivallavanem Milli Kikkas, MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts tegevjuht Maarika Rohi ja MTÜ Kuusalu Almakeskus juht Agnes Valgiste.

Kuusalu vallas on juba aastaid sõlmitud kultuuriürituste ja taidlusringide tegevuse korraldamiseks leping Tormise Kultuuriseltsiga. Ka Kuusalu Almakeskus on viimastel aastatel võtnud sotsiaalvaldkonnas osa valla rollist enda kanda – tegelemine puuetega inimeste ning eakatega.

Agnes Valgiste rääkis, et osales sotsiaalhoolekande vestlusringis: „Minule jäi meelde, et plaan on korraldada uuring, milliseid teenuseid võiksid MTÜd pakkuda. Räägiti, et põhilised võiksid olla nõustamised. Näiteks plaanib Kose MTÜ Restart hakata pakkuma võlanõustamist ja arendada seda tasemele, et oleks valmis osutama teenust kogu Harjumaal. Ei ole ju mõeldav ega võimalik, et kõikides kohtades tegutsevad selle valdkonna professionaalid. Pigem peaks MTÜst sõitma nõustaja vajadusel kohale.”

Agnes Valgiste sai enda jaoks innustust Kuusalu 8 majja sotsiaalkeskuse rajamise suhtes. Sinna on plaanis teha polüfunktsionaalne päevakeskus, mille alumisel korrusel oleksid saun, koduõe vastuvõtt, füsioteraapia, pakutaks ka supiköögiteenust. Ülemisel korrusel asuksid eluruumid toetatud elamise teenuse klientidele ning varjupaiga vajajatele. Kaugemas tulevikus võiks hoovi rajada 30-kohalise hooldekodu. Maja kordategemiseks on kavas taotleda raha toetusfondidest.

Maarika Rohi ja Milli Kikkas osalesid kohaliku arengu vestlusringis. Milli Kikkas tõdes, et osalejad tõlgendasid avalike teenuste mõistet isemoodi. Osad pidasid avalikeks teenusteks kõiki kohaliku elu edendamisega seotud tegevusi, tema oli selles leeris, kes leidsid, et avalikud teenused on need tegevused, mis on seotud seadusega omavalitsustele pandud kohustuste täitmisega.

Maarika Rohi kommenteeris, et kindlasti peaksid MTÜd ja omavalitsused koostöölepingus täpsustama, mida MTÜdelt oodatakse ning MTÜd tegema konkreetsed pakkumised.

Eelmine artikkelVargus Hara külas
Järgmine artikkelKirbuturud koguvad populaarsust