Naabrid pole rahul paugutamisega Huntaugu karjääris

3040

Laskmisklubi ALPHA on ligi aasta korraldanud Kuusalu vallas Huntaugu karjääris laskmistreeninguid ja –võistlusi.

Huntaugu liivakarjäär asub Kuusalu vallas Kiiu alevikus Kiiu-Soodla tee läheduses. Sealne maa kuulub riigile, karjääri kasutab AS Teede REV-2.

Poolteist aastat tagasi loodud laskmisklubi ALPHA Tallinnast peab Huntaugu karjääri laskmisharjutuste ja võistluste läbiviimiseks väga sobivaks – on suuremast asulast eemal, päris lähedal ei ole ühtegi elumaja ning ohutuse seisukohalt on seal kuulide püüdmiseks kõrged liivakaldad. Sedasi selgitab klubi juhatuse liige Janek Shein. Laskmisklubil ALPHA on liikmeid 40, enamik Harjumaalt, Kuusalu-Loksa kandist 2.

Tänavu aprillis saatis Kiiu elanik Eero Luuk Kuusalu vallamajja e-kirja, milles kurdab, et alates jaanuarist on kostnud nädalavahetustel karjäärist tulistamist, see on alanud hommikul ja väldanud tunde: „Selline korduv ja kestev tegevus on eriti puhkepäevadel rahurikkuv ning ärevust tekitav. Soovin Kuusalu vallavalitsuselt vastust, kas ja mida on ette võetud tulistamise lõpetamiseks.”

Perekond Luuk elab Hunt­augu karjäärist umbes kilomeetri kaugusel.

Naabrite rahulolematusest tingituna tellis klubi laskmisest tekitatud müra mõõtmise.

Janek Sheini sõnul näitasid mõõtmised, et tulistamismüra jääb tööstusmürale kehtestatud normide piiridesse. Teisi normatiive pole – Eestis ei ole kehtestatud piirnorme lasketegevusest tuleneva müra kohta.

Võistlused ja treeningud jätkusid, Kuusalu vallavalitsusest selgitati Sõnumitoojale, et ei olnud alust kooskõlastusi mitte anda.

Oktoobri lõpus saatsid Eero ja Külli Luuk vallavalitsusele uue kirja palvega, et edaspidi ei väljastataks lubasid laskmisürituste korraldamiseks puhkepäevadel, sest tekkiv spetsiifiline heli on väga häiriv, kohale tuleb palju relvastatud rahvast ja see vähendab piirkonnas turvalisust.

Mõõtmiste kohta kirjutasid nad, et valitud mõõtmispunktid olid ebaloogilised, need ei paiknenud elamute juures, vaid kohtades, kus mets või võsa toimis helibarjäärina. Mõõtmiste juures ei olnud valla esindajat ning selgusetuks jääb, kui mitmest relvast siis korraga tulistati.

Külli Luuk: „Meie elame heinamaa ääres ja otsekui kõlakastis, see laskmismüra on stressitekitav ning ebameeldiv. Kui aknad on kinni ja toas mängib muusika, siis eriti ei kuule, aga õues segab kogu aeg. Saame aru, et Huntaugu on Tallinnale lähedal ja meeldib tulistajatele, kuid kohalikud inimesed on häiritud. Miks ei võiks laskmisharjutusi teha kusagil polügoonil?”

Janek Shein: „Oleme kuulnud ettepanekuid, et kasutage kaitseväe laskealasid. Kahjuks on see võimatu, kuna need ei vasta meie spordiala nõuetele ja vajadustele. Kaitseväele on vaja suuri lagedaid alasid, meile vastupidi väikeseid eraldatud alasid. Meie spordiala tegeleb kolme valdkonnaga – laskmine vint- ja sileraudsest püssist ning väiksematest käsirelvadest. Vintpüssist laskmises oleme teinud koostööd kaitseväega.”

Ta lisab, et Huntaugu teeb klubile sobivaks piisav arv valle ning saab teha mitu laskepositsiooni. Üks eelis on ka see, et kõrval on teine karjäärioperaator, kes on oma tehnikaga appi tulnud, sest korraliku laskepaiga rajamiseks on vaja teha ka kaevetöid ja investeeringuid. Kuna kulutused tuleb klubiliikmetel endil kinni maksta, on hea, kui saab kasutada abi.

Karjääri juurde on tema sõnul viidud vagunid, kus hoitakse ehitusmaterjale ja märke. Valle on kergitatud kõrgemaks, et oleks tagatud laskurite ja ümbruskonna ohutus. Laskmiste ajal on lisaks märkidele välja pandud ka valve, et ohtlikus alas ei viibiks inimesi.

„Meie soov ei ole kohalikest elanikest enda huvides üle astuda, vaid eelkõige saavutada kokkulepe, mis oleks rahuldav kõigile osapooltele,” kinnitab Janek Shein.

Kas häirib metsiseid?
Novembri keskel oli Kuusalu vallamajas laskmisklubi, kohalike jahimeeste ja kaitseliitlaste esindajate ning Hunt­augu ümbruse elanike kokkusaamine.

Arutelu tulemusena jõuti otsusele, et kõigepealt palub vallavalitsus keskkonnaametilt seisukohta, kas Huntaugu karjäärist kostev tulistamismüra võib häirida metsiseid, kelle püsielupaigad asuvad sealsamas metsades Võllaskatkul. Kui on seisukoht, et ei sega linde, siis vallavalitsus annab laskmisürituste läbiviimiseks loa.

Naabrid olid nõus, et laskmised võiksid toimuda kord kuus ning alates aprillist kuni septembri-oktoobrini, juunikuus ei tulistataks üldse.

Detsembris esitab klubi vallavalitsusele järgmise aasta kohta kuupäevaliselt treeningute ja võistluste graafiku. See avalikustatakse, kui pole vastuväiteid, siis antakse kooskõlastus.

Mari Allese lubas koguda naaberkinnistute omanikelt andmed ja nõusolekud, mis kellaaegadel võiks laskmis­klubi Huntaugu karjääris toimetada.

Eelmine artikkelArukülas löödi meest
Järgmine artikkelAnija vald teeb suurtele peredele taas jõulukingid