Muu­tu­sed Kuu­sa­lu val­la koo­li­bus­si­de graa­fi­ku­tes

164

Ala­tes es­mas­päe­vast, 26. sep­temb­rist sõi­da­vad Kuu­sa­lu val­la koo­li­bus­sid muu­de­tud graa­fi­ku jär­gi. Val­la juh­tiv kom­mu­naal­tee­nus­te spet­sia­list Kair Tam­mel sel­gi­tab, et ar­ves­ta­tud on lap­se­va­ne­ma­te et­te­pa­ne­kuid ja ka se­da, kui pal­ju sõi­dab kesk­koo­li­noo­ri güm­naa­siu­mis­se. Ku­na Valk­las enam po­le güm­naa­siu­miõ­pi­la­si, ei pea koo­li­buss sin­na päe­val kaks kor­da sõit­ma. Sa­mas on koo­li­lap­si li­san­du­nud Sõit­me kü­las ning lii­nil num­ber 3 võ­tab OÜ Re­va­lia­link buss nüüd Ju­min­da pool­saa­relt tul­les pea­le ka Lee­gi­ran­na noo­red, viib õpi­la­sed Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­de ning siis teeb tei­se rin­gi lä­bi Sõit­me ja Ku­pu. Va­rem sõi­du­tas see buss tei­se rin­gi­ga Lee­gi­ran­na lap­si ja esi­me­se rin­gi­ga Sõit­me õpi­la­si. Lii­nil num­ber 13 on õh­tu­poo­le pea­tus ka Kuu­sa­lu kes­ku­ses, et muu­si­ka­koo­lis õp­pi­vad noo­red ei peaks enam bus­si pea­le mi­ne­kuks kõn­di­ma kesk­koo­li juur­de. Ku­na Va­na­kü­last ei sõi­da noo­ri Kuu­sa­lu koo­li, on muu­tu­sed ka se­da kü­la lä­bi­va­tel bus­si­lii­ni­del. Kair Tam­me­li sõ­nul on muu­de­tud veel koo­li­bus­si­de õh­tust väl­ju­mi­sae­ga Kol­ga koo­li juu­rest – kui ko­ha­le jõua­vad kaks bus­si Kuu­sa­lust, väl­ju­vad neid oo­da­nud kolm koo­li­bus­si ühel ajal, se­ni olid väl­ju­mi­sa­jad eri­ne­vad.

Eelmine artikkelLii­va laa­dal teh­ti kü­las­ta­ja­te re­kord
Järgmine artikkelTule­kul on „La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal koos sõp­ra­de­ga“