Muu­seu­miöö Kol­ga ja Keh­ra muu­seu­mis

36
Kehra raudteejaam.

Tä­na­vu­ne muu­seu­miöö tu­leb lau­päe­val, 21. mail. Osa võ­ta­vad ka Kuu­sa­lu val­la­le kuu­luv Kol­ga muu­seum, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam muu­seum Keh­ras, Viinistu kunstimuuseum ja Hara naistemuuseum. Kol­ga muu­seum pakub võimalust kõn­di­da koos gii­di­ga mõi­sa pea­ma­jas. Ava­tak­se ka se­ni sei­na­vit­rii­ni sea­tud „Al­ter­na­tiiv­sed viie­küm­nen­dad“ laien­da­tud näi­tus. Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier kir­jel­das, et Kris­tel Sit­si loo­dud mi­nia­tuur­se­te mu­de­li­te kol­lekt­sioo­ni jaoks on tel­li­tud uued vit­rii­nid. Mu­de­li­test kok­ku pan­dud olus­ti­ku­pil­did 1950nda­te aas­ta­te ko­dan­li­kust Kuu­sa­lu val­last on sea­tud muu­seu­mi suur­de näi­tu­se­saa­li, li­sa­tud on au­to­ri sel­gi­ta­vad teks­tid. Keh­ra muu­seu­mis on kuns­ti­de­koo­li kont­sert ning kir­ja­nik Tõ­nu Õn­ne­pa­lu rää­gib An­ton Han­sen Tamm­saa­rest, kes sa­da aas­tat ta­ga­si kir­ju­tas Keh­ra lä­he­dal Kau­nis­saa­res oma esi­me­se ro­maa­ni „Kõr­bo­ja pe­re­mees“. Viinistu kunstimuuseumis on isa-poja kunstituur Jaan ja Arthur Manitskiga, akustiline kitarrikontsert, esineb ka rahvusooperi baleriin Ketlin Oja.

Eelmine artikkelAru­kü­la las­teaed saab uue di­rek­to­ri
Järgmine artikkelMuuk­si Ko­duaia­kont­ser­ti­de­le and­sid tõu­ke Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­vad