Miks Kuusalus on ainult üks ülekäigurada riigiteel?

1052

Kuusalu koolitee ülekäigurajal juhtunud õnnetus on pannud lapsevanemad küsima, miks pole Kuusalus riigiteedel mujal ülekäiguradasid.

Teisipäeva, 21. aprilli hommikul sõitis auto Kuusalus otsa koolilapsele, kes jalgrattaga ületas tähistatud ülekäigurada. Kiirabi viis lapse haiglasse.
Laps liikus ülekäigurajal jalgrattaga sõites. Liiklusseaduse järgi oleks ta pidanud tulema jalgrattalt maha ja lükkama seda käekõrval.
Sõnumitooja toimetusega võttis ühendust lapsevanem, kes juhtis tähelepanu, et õnnetus juhtus ainsal ametlikul ülekäigurajal, mis on Kuusalu alevikus riigiteele tehtud. Tähistatud ülekäigukohta ei ole Kuusalu alevikku läbival peateel ehk Kuusalu teel ega ka aiandi ristiks kutsutaval ristmikul, kus paar aastat tagasi valminud Kiiu-Kuusalu kergliiklustee ületab teed, mis ühendab Vana-Narva maanteed ja viadukti juures olevat ringteed. Samas on Kuusalu alevikus ülekäigurajad värvitud valgete triipudega Kuusalu teega ristuvatele teedele, mis ei kuulu riigile. Triibud tehti vallavalitsuse tellimusel.
Lapsevanema sõnul oli veel mõni aeg tagasi ka aiandi ristis triibuliseks värvitud ülekäigurada ja vastavad liiklusmärgid, kuid maanteeameti nõudel tuli märgid maha võtta ja triibuline teetähistus on praeguseks kulunud.
Vallavalitsus märgistas aiandi risti ülekäiguraja 2013. aastal. Tookord Kuusalu piirkonnapolitseinikuna töötanud Kaisa Kajo meenutab,   kuidas   tegi   siis  maantee­ametile taotluse, et ülekäigurada lubataks teha, kuna hommikusel tööle- ja koolimineku ajal tekib liiklusohtlikke olukordi. Ta põhjendas kirjas, et varem oli seal ülekäigurada, kohalikud elanikud eeldavad, et on jätkuvalt ning see tekitab segadusi. Ka juhtis ta tähelepanu, et kooli poole on kergliiklusteele suunatuna pandud liiklusmärk „Anna teed“, mis tema sõnul tekitab veelgi segadust, märk kehtib sõidukitele, mitte jalakäijatele.
Maanteeameti Põhja regiooni liiklusohutuse spetsialist Jaan Saia vastas Kaisa Kajo kirjale ja selgitas nüüd ka Sõnumitoojale, et liiklusohutuse analüüs näitab – jalakäijad satuvad enamjaolt avariisse tähistatud ülekäigurajal. Kuna vallavalitsus muutis teeületuskoha omavoliliselt ülekäigurajaks, teavitas maanteeamet vallavalitsust, et eemaldas omavolilise ümberehituse.
Jaan Saia selgitas Sõnumitoojale, et ülekäigurajal on sõidukijuhil kohustus anda jalakäijale teed, see vähendab jalakäijate tähelepanelikkust. Teeületuskohal peab jalakäija andma sõidukile teed, see on statistiliste andmete järgi ohutum.
„Põhjamaade liiklusohutuse uuringute andmetel suureneb tähistatud ülekäigurajal liiklusõnnetusse sattumise oht umbes 30 protsenti, teeületuskohal on aga väiksem, kuni 15 protsenti, võrreldes ilma mingi tähistuseta teelõiguga. Paljud ei usu, aga meieni jõuab liiklusinfo igal hommikul ja näeme, et jalakäijatega toimuvad õnnetused peamiselt reguleerimata ülekäigurajal,“ sõnas ta.
Kuusalu aiandi risti tehtud ülekäiguraja kohta lausus ta, et see oli vallavalitsuse oma algatus, projektis on see koht lahendatud teeületuskohana. Kuusalu tee kohta rääkis liiklusohutuse spetsialist, et liiklustihedus on Kuusalus keskmine, ööpäevas kuni 2000 sõidukit, neist valdav osa on kohalikud: „Praegu saavad jalakäijad ületada Kuusalu teed igal ristmikul ristuva tee kulgemise suunas, inimesed tunnevad kohalikke olusid. Jalakäijale tee ületusvõimaluse vastuvõetav ooteaeg on 15 sekundit, teinekord ka 20-25 sekundit, üle selle eriti mitte. Sellise pikkusega ooteaegu Kuusalu tee ületamisel üldjuhul ei teki, aeg jääb kuni 10 sekundi piiresse.“
Ta soovitas nii autojuhtidel kui ka jalakäijatel lugeda meeldetuletuseks liiklusseadust või mõnd sellel teemal kirjutatud raamatut.
Koolitee ülekäigurajale tõkked
Kaisa Kajo kõneles, et politseinikud on hinnanud koolide ümbruse liiklusturvalisust ning kolmel viimasel  aastal  edastanud  maantee­ametile ja vallavalitsusele info, kus Kuusalu koolitee ülekäigurada on hinnatud ohtlikuks. Lapsed tulevad seal aleviku poolt hooga ülekäigurajale, kergliiklustee läheb ülekäigu suunas allamäge. Varem oli liiklusnähtavus seal põõsaste tõttu piiratud, nüüd on vallavalitsuse tellimusel põõsaid maha võetud ja nähtavus on parem.
„Eelmisel suvel arutasime konstaablijaoskonna juhi Marili Tammistega, et Kuusalu koolilaste kergliiklusteele võiks ülekäigurajast aleviku poole panna samasugused tõkked, nagu on raudteeületuskohtadel. Need takistaksid jalgrattal hooga ülekäigurajale sõitmist. Rääkisime nüüd Kuusalu piirkonnapolitseiniku Kalev Kuuspaluga, et vallavalitsusele võiks teha ettepaneku sellised tõkked panna,“ ütles Kaisa Kajo.

Eelmine artikkelVallavalitsus müüs oksjonil korteri Lillis
Järgmine artikkelTeeme Ära talgud