Meie omavalitsustel pole pagulasi kusagile majutada

1068

Nii Anija, Kuusalu, Raasiku vald kui ka Loksa linn vastasid ministrile, et vabu elamispindu ei ole.

Omavalitsused saatsid 9. septembriks sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale vastused oma valmisoleku kohta pagulaste vastuvõtmiseks.
Minister palus kaasamõtlemist ja abi, et leida järgmise aasta alguses saabuvatele pagulastele sobivaid eluruume. Ta selgitas, et pagulaste majutamine saab toimuda kohalike omavalitsuste, erinevate koostööpartnerite ja riigi omandis olevate elupindade ning üürituru võimalusi kasutades.
Ka kutsus Margus Tsahkna valdade-linnade juhte kaasa mõtlema ning tagasisidet andma, millised oleksid täiendavad vajadused pagulaste kogukonda integreerimise korraldamiseks. Vajadusel oli ministeerium valmis saatma omavalitsustes toimuvatele pagulaste-teemalistele aruteludele oma esindajaid.
Anija ja Kuusalu vallas arutasid sotsiaalkaitseministri kirja ja vastust sellele vallavalitsused, Raasiku vallas ja Loksa linnas oli teema arutusel volikogu istungil.
Anija vallavalitsuse vastuses on öeldud, vallavalitsus ja volikogu juhtkond jõudsid seisukohale, et puudub võimalus ja võimekus pagulaste vastuvõtmiseks: „Seda kinnitab asjaolu, et sotsiaaltöötajatel, tugiisikutel, lasteaedadel ja kooli juhtkonnal puudub vastav erialane ettevalmistus ja oskused, kuidas tegeleda isikutega, kellel on meist erinev kultuuriline, keeleline ja  usuline  taust.  Puudub  teave toetavatest tugirühmadest, kes aitaksid pagulaste vastuvõtuga seotud probleemide tekkimisel neid lahendada  ning  meie  töötajaid vajadusel täiendavalt nõustada. Puuduvad  ka  sobilikud  eluruumid, kuhu saaks pagulasti majutada.“
Kuusalu vallavalitsus vastas samuti, et vallale kuuluvaid vabu eluruume ei ole.
Raasiku vallavolikogu istungil toimus pagulaste teemal pikem arutelu. Vallavanem tutvustas ministri kirja ning endakoostatud projekti vastusest. Tekkis diskussioon, kas lisada vastusesse ka seisukoht, kui palju võiks Eesti riik üldse pagulasi vastu võtta, kuid lõpuks sellest loobuti.
Sotsiaalministeeriumile saadetud pöördumises teatab vallavanem, et Raasiku vallal pole praegu ega lähimas tulevikus vabu munitsipaalpindu. Olemasolevatele munitsipaalpindadele on kohalikest abivajajatest järjekord ja vaba pinna tekkimisel eelistatakse neid. Ka lasteasutused on viimase piirini täidetud Raasiku valla kodanike lastega.
Pöördumises on lisatud: „Raasiku vallavolikogu asus seisukohale, et pagulaste voog Euroopasse on rahvusvahelise inimsmuugeldamise kui kriminaalse äri kontrolli alt väljumise tulemus ja tänane olukord on tagajärg probleemi mitteküllaldasele teadvustamisele juba mõned aastad tagasi. Eesti on küll Euroopa Liidu liige, kuid kindlasti ei saa Eestit süüdistada  tegevuses  ja/või  tegevusetuses, mis on viinud pagulasprobleemi eskaleerumise ja pagulaskriisini. Eesti valitsus peab tegema kõik, et algselt meile vastuvõtmiseks kokku lepitud pagulastenumber kontrollimatult ei suureneks. Eelkõige saab seda teha Euroopa Liidu välispiiride kindlustamise abil.“
Ka Loksa linnalt saadeti ministrile vastus, et pagulasi pole võimalik vastu võtta. Loksa linnavolikogu protokollis on kirjas, et volikoguliikmed väljendasid istungil üksmeelselt oma eitavat seisukohta pagulaste Loksa linna paigutamise osas.

Eelmine artikkelAnija ja Raasiku valda pannakse kiiret internetiühendust võimaldavad valguskaablid
Järgmine artikkelKiire internetiühendus, aga vähestele