MAR­TI HÄÄL ja HEL­GES MÄND­METS ei naa­se veel vo­li­ko­gus­se

228
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­kmed Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja Hel­ges Mänd­mets va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­ta­sid Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se pea­ta­da oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na. Mar­ti Hääl pa­lus vo­li­tu­sed pea­ta­da veel kol­meks kuuks, Hel­ges Mänd­mets mää­ra­ma­ta ajaks, kuid mit­te vä­hem kui kol­meks kuuks. Val­la va­li­mis­ko­mis­jo­n ot­sus­tas, et Mar­ti Hää­le ase­mel jät­kab ku­ni 24. no­vemb­ri­ni vo­li­ko­gu asen­dus­liik­me­na Kul­dar Pärn va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Hel­ges Mänd­met­sa vo­li­tu­sed on pea­ta­tud ala­tes 11. au­gus­tist mää­ra­ma­ta ajaks, kuid mit­te vä­hem kui kol­meks kuuks. Te­ma asen­dus­liik­me­na jät­kab Mar­tin Ur­va va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Eelmine artikkelUuri4Eve­ri ja Uu­ri­ka­te ühis­kont­sert Kol­gas – staa­rid koh­tu­sid le­gen­di­de­ga
Järgmine artikkelKer­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­nid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel hei­tea­la­de mit­me­võist­lu­ses