MART LAAN­PE­RE ja KAI­RIT TAM­METS tea­dus­töö aas­tap­ree­mia lau­reaa­did

270

Pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas an­dis 23. veeb­rua­ril üle va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ra­tud riik­li­kud kul­tuu­ri-, spor­di- ja tea­dusp­ree­miad. Pa­ri­ma­te tea­dus­töö­de saa­ja­te hul­gas on ka Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge Mart Laan­pe­re ja Kol­ga koo­li vi­list­la­ne Kai­rit Tam­mets koos To­bias Ley, Ter­je Väl­ja­ta­ga, Ka­rin Poom-Va­lic­kis, Luis Pab­lo Priet­ro San­tos, Ma­ria Je­sus Rod­ri­quez-Tria­na ja Paul Seit­lin­ge­ri­ga. Aas­tap­ree­mia 20 000 eu­rot on nei­le tea­dus­töö „Pii­re üle­tav ha­ri­du­suuen­dus teh­no­loo­gia­põ­his­te tea­du­suu­rin­gu­te toel“ eest. Mart Laan­pe­re töö­tab Tal­lin­na Üli­koo­li ha­ri­dus­teh­no­loo­gia ins­ti­tuu­di va­nem­tea­du­ri­na, Kai­rit Tam­mets on Tal­lin­na Üli­koo­li di­gi­tea­dus­te ins­ti­tuu­di va­nem­tea­dur.

Eelmine artikkelPrü­gi sor­tee­ri­mi­sest Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelRe­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na ju­ha­tus