Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na ju­ha­tus

448
Margus Soom.

Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na üld­koo­so­lek valis esi­me­heks taas Mar­gus Soo­mi, kes on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees, kuu­lub era­kon­na Har­ju- ja Rap­la­maa piir­kon­naor­ga­ni­sat­sioo­ni ju­ha­tus­se ning Re­for­mie­ra­kon­na vo­li­ko­gus­se. Ju­ha­tu­se liik­me­teks va­li­ti Jaa­nus Saar, Kau­ri Jõe­saar, Kai­do Ee­pold, Ing­rit Keer­ma, Priit Pik­ko­ja ja Jan Peen­sa­lu. Üld­koo­so­le­kul osa­les rii­gi­ko­gu lii­ge, Re­for­mie­ra­kon­na Har­ju- ja Rap­la­maa piir­kon­naor­ga­ni­sat­sioo­ni esi­mees Mart Võrk­laev.

Eelmine artikkelMART LAAN­PE­RE ja KAI­RIT TAM­METS tea­dus­töö aas­tap­ree­mia lau­reaa­did
Järgmine artikkelPika­ve­re mõi­sa­kool tä­nas toe­ta­jaid