Maanteeamet sulgeb Kuusalu vallas Peterburi maanteel 7 tagasipöördekohta

1448

Tagasi- ja vasakpöördekohtade kasutamise asemel tuleb hakata valima Kiiu, Kuusalu või Kahala küla viadukti vahel.

Kuusalu vallas Peterburi maanteel on mitmeid tagasipöördekohti, mida kohalikud oma teekonna lühendamiseks sagedasti ka kasutavad. Üks kasutatavamaid on Kuusalu Alexela tankla tagasipööre. Maanteeamet on välja kuulutanud põrkepiirde ehitamise tööde hanke, 3kuu jooksul on planeeritud pöördekohad sulgeda.
Sulgemisele lähevad vasak- ja tagasipöördekohad Kiius maantee 39,1. kilomeetril, Kuusalus 40,3. kilomeetril ehk tankla juures, 41,9. kilomeetril Kupu tee ääres, 42,8. kilomeetril Balti Spooni juures, 43,6. kilomeetril, Kahala külas 44,8. kilomeetril ning Vahastu külas 49,9. kilomeetril.
Maanteeameti liilkluskorralduse osakonna alalise liikluskorralduse koordinaator Ergo Tammel lausus, et pöörete sooritamine üle eraldusriba selleks mitte ettenähtud kohtades on väga liiklusohtlik ja võib tekitada raskete tagajärgedega liiklusõnnetusi: „Tagasipöördekohtade täiendavat ehitamist pole plaanis. Sõitjad peavad valima sobiva lähedalasuva eritasapinnalise sõlmel.”
Ta lisas, et pöördekohad pole vastavuses tee klassiga ega  kehtiva kiirusega, mis on suveperioodil kuni 110 kilomeetrit tunnis: „Samas tuleb vajadusel planeerida ja rajada kogujateid ning eritasapinnalisi ristumisi, piirkonna ühendusi põhimaanteega tagasipöörete sulgemised ei tohi halvendada.  Nende  nõuetega  maantee­amet  ka arvestab.”
Ta märkis, et Alexela tankla on mõeldud Tallinna-Narva suunal liiklejatele: „Teistelt suundatelt tanklasse pääsuks tuleb kasutada  liiklussõlmi. Meile teadaolevalt ei plaani tankla vähemalt praegu ligipääsetavust muuta.”
Ta lisas, et maanteeamet ootab tagasi- ja vasakpöörde sulgemise teemal kohalikelt tagasisidet.
Tagasipöörete sulgemine suurendab liikluskoormust kõrvalteedel. Maanteeamet kinnitas, et Vana-Narva maantee Kuusalu-Kiiu vahel on plaanis rekonstrueerida 2017. aastal.