Loksal tuleb koolide ja lasteaedade kokkade keeduvõistlus

590

Seminarile on oodatud ka kohalikud toidutootjad ja lasteasutuste hoolekogude esindajad.

Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina ja Ambla valda ning Loksa linna ühendava MTÜ Arenduskoda Leader-piirkonna toiduprojekti keetmiskonkursside avalöök on reedel, 8. juunil Loksa koolis.

Koolisööklas hakkavad mõõtu võtma piirkonna lasteaedade ja koolide kokad, tuleb valmistada praad ja magustoit. Võistlema mahub kuni 12 kokka.

Loksa gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekin ütleb, et eraldi pliite ega potte-panne selleks muretsema ei hakata, kokad peaksid mahtuma töötama kooliköögi pliidi ja ahju juurde. Osad keedunõud palutakse neil endil kaasa võtta.

Samal ajal, kui kokad toimetavad köögis, toimub teistele seminar, kus räägitakse tervislikust toitumisest ja lasteasutuste võimalustest seda tagada.

Tutvustatakse Eestis tehtud uuringut laste toitumise kohta, Läänemaal ja saartel läbi viidud koolitoidu-projekti ning räägitakse, kuidas Loksa koolis lapsi toidetakse. Lõpuks arutatakse, kuidas Arenduskoja piirkonnas saaksid omavalitsused, nende allasutused ning kohalikud toidutootjad teha koostööd, millised on lapsevanemate võimalused mõjutada lasteaias või koolis pakutava toidu tervislikkust.

Arenduskoja rahvusvahelise koostööprojekti Loving Local Values ehk Kohalikud tooted ja toit – nende väärtustamine projektijuht Eha Paas: „Ootame seminarile kõiki, kes tahavad lasteasutustes pakutava toidu teemal kaasa rääkida.“

Arenduskoja toiduprojekti raames korraldatakse suve jooksul kokkadele veel kaks konkurssi: 4. augustil tuleb Tapal Grillfestiga samal ajal keetmisvõistlus koduperenaistele ning 14. septembril võistlevad turismitalude toiduvalmistajad koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal piirkonnas.