Loksal kogutakse allkirju ühinemiseks Kuusalu vallaga

1028

Esmaspäeva seisuga on rahvaalgatuslikule eelnõule alla kirjutanud 135 inimest.

Rahvaalgatuslike eelnõude esitamise eestvedaja Ilmi Ternovskaja on algatanud järgmise aktsiooni – seekord plaanib ta Loksa linnavolikogule esitada rahvaalgatusliku eelnõu taotlusega moodustada komisjon ning alustada protseduurilisi tegevusi liitumisläbirääkimiste jätkamiseks Kuusalu vallaga.
Liitumisdokumendid palutakse ette valmistada 15. aprilliks 2013. Eelnõu allkirjadega on kavas volikogule üle anda 19. jaanuaril.

Seletuskirjas on öeldud, et Loksa elanikud on rahulolematud, rahvaarv pidevalt väheneb – 1. jaanuaril 2013 oli Loksal 2911 elanikku. Puuduvad elutähtsad struktuurid – pank, saun, söögikohad, majutusasutused, staadion, normaalne turg. Linnal on suur pangalaen. Loksa ilus rand on välja ehitamata.
Territooriumid on risustatud ja korrastamata, välja arvatud kesklinn. Noorte ja vanurite vaba aeg on sisustamata. Linnal puudub areng.

„Kuusalu vald on teinud Loksale ettepaneku liitumisläbirääkimiste komisjoni moodustamiseks. Loksa sellele vastanud ei ole,“ on märgitud seletuskirjas.

Ilmi Ternovskaja selgitas Sõnumitoojale: „Loksa linn esitas Kuusalu vallale ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks 2008. aastal. Kuusalu vald vastas positiivselt ja tegi ettepaneku moodustada ühiskomisjon. Kuid see jäi moodustamata, Loksa linnapeana hakkas mõne aja pärast tööle Värner Lootsmann.
Paljud inimesed Loksal on nüüd seisukohal, et siin on elu seisma jäänud ning meie ainuke lootus on ühineda Kuusalu vallaga. Loksa on ju Kuusalu kihelkonna osa. Esialgu olen allkirju kogunud vene inimestelt, eestlaste poole pole veel pöördunud. Alla on kirjutanud ka mitu inimest laevatehase endisest juhtkonnast.“

Vastus linnasauna-eelnõule
Liitumis-teemaline rahvaalgatuslik eelnõu oleks järjekorras viies. Kolmele esimesele on linnavõim vastanud keelduvalt. 27. detsembril sai Ilmi Ternovskaja Loksa linnavolikogu esimehelt Rein Heinalt kirjaliku vastuse kolmandale, 19. novembril esitatud eelnõule. Sellega sooviti panna linnasaun taas tööle alates 1. maist 2013. Eelnõule on alla kirjutanud 35 hääleõiguslikku linnakodanikku.

Volikogu esimees kirjutas, et eelnõu näol ei ole tegu linnaeel­arve menetlusdokumendiga: „Tulenevalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse paragrahv 23 lõige 1 ei saa eelnõud teie esitatud kujul menetleda.“

Ta soovitab eelnõu algatajatel tutvuda Loksa Elu 2011. aasta detsembrinumbriga, millega informeeriti linnaelanikke Posti 11 paiknenud linnasauna sulgemise põhjustest ning üleviimisest 2008. aasta augustis valminud ujulasse.

„Lisaks saan teatada, et sauna külastajate arv on ujulas kasvanud 2012. aastal jõudsalt ja oli oluliselt suurem kui linnasaunas. Selle põhjuseks pean teeninduse kvaliteedi tõusu ja saunapileti odavamat hinda. Loksa linna 2013. aasta eelarve menetlemisel hinnatakse teie ettepaneku otstarbekust ja arutatakse võimaluse korral,“ teatas Rein Heina.

Rahvaalgatuslike eelnõudega on taotletud Loksa linnavalitsuse umbusaldamist ning linnavalitsuse töötajate arvu vähendamist abilinnapea, sotsiaalnõuniku ja haldusnõuniku ametikoha võrra.

19. detsembril esitatud eelnõuga soovitakse linna tänavavalgustuse taastamist öiseks ajaks, sellele peaks vastus tulema kuu aja jooksul.

Kui rahvaalgatusliku eelnõu algatajaid on vähemalt 1 protsent valijatest, peab volikogu võtma selle päevakorda kolme kuu jooksul. Loksa linnas on elanikke veidi üle 2900.