Loksal esitatud järjekordne rahvaalgatuslik eelnõu

730

Kaks varasemat algatust on linnavõim lükanud tagasi.

Esmaspäeval, 19. novembril sai Loksa linnavolikogu kolmanda rahvaalgatusliku eelnõu. Seekord on tekstid eesti ja vene keeles, alla on kirjutanud 35 valimis­õiguslikku elanikku. Eelnõuga taotletakse Loksa linna sauna töö taastamist alates 1. maist 2013. Seletuskirjas on öeldud, et eelnõu algatatakse vastavalt 26. juulil toimunud linna­elanike koosoleku otsusele. Ujula saun ei vasta linnakodanike vajadustele.

Rahvaalgatuslikke eelnõusid on esitatud kuuajaste vahedega veel kahel korral – 19. septembril ja 19. oktoobril. Esimesega taotleti linnavalitsuse umbusaldamist, sellele vastati, et seadus võimaldab umbusaldamist algatada vaid volikogul.

Teises sooviti vähendada linnavalitsuse töötajate arvu abilinnapea, sotsiaalnõuniku ja haldusnõuniku võrra. Hiljuti sai eelnõu linnavalitsusse viinud Ilmi Ternovskaja vastuse, et üks allakirjutanu polnud Loksa elanik, seletuskirjas esitatud info ei olnud mitte-eestlastele arusaadav ning ei vasta infole, mida on levitatud linnaelanike seas. Kuna 35 allkirjast oli 7 võetud tagasi, lõpetas linnavalitsus eelnõu menetluse.

Kui algatajaid on 1 protsent valijatest, peab eelnõu  päeva­korda võtma 3 kuu jooksul.