Loksa võttis piirkondliku komisjoni kirja teadmiseks

1294

Põhja-Eesti piirkondlik reformikomisjon soovitab Loksa linnal ühineda Kuusalu vallaga vabatahtlikult, vastasel juhul sundliidetakse.

Loksa linnavolikogu istungil, mis toimus neljapäeval, 17. novembril, oli päevakorras haldusreformi Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni kirja tutvustamine.
Volikogu esimees Rein Heina ütles, et saatis kirja edasi kõigile volikoguliikmetele: „Viimases Loksa Elus kirjutasin Loksa kandi kujunemisest, haldusreformi käigust ja tagajärgedest, miks Kuusalu vallaga liitumine on kahjulik Loksa elanikele. Ootame riigilt arvamust, väga loodan, et uus valitsuskoalitsioon käsitleb haldusreformi teemat, kuigi koalitsiooni läbirääkimistel seda ei avatud.“
Linnapea Värner Lootsmann lisas, et Loksa on koos 25 omavalitsusega vaidlustanud haldusreformiseaduse kohtus, oodatakse riigikohtu lahendit.
Ta avaldas lootust, et kõiki neid omavalitsusi, kes läheksid sundliitmisele, hakatakse vaatama eraldi, kas neil on haldusvõimekus või ei ole.
„Eesti 213 omavalitsusest peavad ühinemisläbirääkimisi umbes 150. Läbirääkimisi peavad ka Vihula ja Haljala vald, kes on juba kusagile jõudnud. Kokku saavad nad 4500 elanikku, seaduse järgi ei ole suutlikud ja peavad kedagi liitma,“ sõnas linnapea.
Ilmi Ternovskaja soovis teada Loksa laenukoormuse kohta: „Olen arupärimisi teinud, ei vastata, kardetakse öelda.“
Värner Lootsmann vastas, et midagi ei ole varjatud, linnaeelarve vastuvõtmisel on need avalikustatud ja rahandusministeeriumi kodulehelt saab andmeid.
Ilmi Ternovskaja pöördus teiste volikoguliikmete poole: „Kas teil tõesti ei ole haldusreformi kohta küsimusi? Kas ei huvita?“
Talle vastas Robert Rohtla, kes samuti kuulub IRLi valimisnimekirja: „Huvitab olla Loksa linna patrioot.“
Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni kiri võeti teadmiseks. Loksa linnavolikogu 15st liikmest 11 on Keskerakonna ja 4 IRLi nimekirjast.
Loksa linnavolikogu tegi käes­oleva aasta alguses Vihula, Haljala, Kardina ja Kuusalu vallale ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks. Kuusalu vallale esitatud ettepanek sisaldas nõudmist, et vald ei võtaks laenu Kiiu mõisa renoveerimiseks, vastasel korral sooviti liitumist Loksa piirkonna külade ja Kolga alevikuga. Haljala, Kadrina ja Kuusalu volikogud ei võtnud ettepanekut vastu.
Vihula valla esindus kohtus Loksa töörühmaga, kuid ühist piiri ei ole ja sisulisi läbirääkimisi on peetud Haljala vallaga, praegu käib ühinemislepingu avalikustamine. Käimas on ka Vihula ja Haljala valla ühinemisteemaline rahvaküsitlus, mis kestab 21.-24. novembrini.
Sõnumitooja palus sel esmaspäeval Loksa linnapealt kommentaari Loksa võlakoormuse, lasteaiatöötajate palkade ja sotsiaaltoetuste kohta. Vastuse saatis volikogu esimees Rein Heina, ta teatas, et Loksa linnas toimuvast annab ammendava ülevaate Loksa Elu nii eesti kui vene keeles.

Eelmine artikkelMaanteeamet muudab Ida-Harjus riigiteede talvise hooldamise kiirust
Järgmine artikkelSõnumitooja 23. novembril