Loksa linn suurendas laenu 400 000 euroni

646

Loksa linnavolikogu erakorraline istung toimus reede, 22. veebruari hommikul.

Ehkki Loksa linnavolikogu otsustas 7. veebruari istungil võtta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) projekti lõpetamiseks laenu 200 000 eurot ja kinnitas linna eelarvestrateegia kuni aastani 2016, tuli mõlemaid otsuseid Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ettepanekul muuta. Volikogu liikmed kutsuti erakorralisele istungile.

Uues seletuskirjas põhjendas linnavalitsuse liige Laivi Kirsipuu, et läbirääkimistel KIKiga selgus, ÜVK-ehituse otsese tellija, linnale kuuluva OÜ Loksa Haljastus rahavoogude prognooside kohaselt peab Loksa linn osalema projekti rahastamisel 400 000 euroga.

KIKi kaudu on võimalik selles summas saada laenu 30 aastaks nelja-aastase maksepuhkusega, laenu põhiosa tagasimaksed algaksid jaanuarist 2017. KIK nõustus laenu andma vaid linnale, kes selle arvelt suurendab OÜ Loksa Haljastus osakapitali. Loksa linn võtab laenu projektiga seotud omafinantseeringu katmiseks. Laenu intress on 3 protsenti, millele lisandub kuue kuu Euribor. Laenu põhi­osa, mille aastamakse on 23 000 eurot, hakkab linn tagasi maksma alates 2017. aastast. Koos intressidega peab linn tasuma aastas ligi 45 000 eurot.

Erakorralisele istungile kogunenud 9 volikoguliiget olid laenuvõtmise ja eelarvestrateegia muutmise poolt. Vastu oli ainus opositsionäär Andres Kaarmann: „Linnavalitsuse selgitustest sain aru, rahavajadus on tekkinud sellest, et elanikud ei suuda maksta kõrgeid liitumistasusid. Oleks eelnevalt rahvaga rohkem suheldud, oleks saanud selliseid probleeme kindlasti ennetada. Nii kõrge laenuintress näitab minu hinnangul umbusku Loksa linna finantsvõimekuse suhtes.“  

Seoses laenukohustuse muutumisega otsustas volikogu suurendada OÜ Loksa Haljastus osakapitali 400 000 euro võrra. Linna muudetud eelarvestrateegia on nüüd koostatud aastateks 2013-2017.

OÜ Loksa Haljastus tellimusel käib Loksal alates 2011. aasta sügisest Euroopa Ühtekuuluvusfondi rahastatud „Loksa linna reoveekogumisala veemajandusprojekt“ – ÜVK rekonstrueerimine ja ehitus pidid lõppema augustis 2012.

„Peatöövõtja OÜ Arco Ehitus lahkus objektilt töid lõpetamata. Kokkuleppel KIKiga võttis peatöövõtja kohustused üle Wesico Projekt OÜ. Tööd lõpetatakse 2013. aasta juunis,“ on öeldud seletuskirjas.

Eelmine artikkelParklas põles auto
Järgmine artikkelKauplusauto klientide arv väheneb iga aastaga