Loksa elanikud viivad prügi Kuusalu valda

1013

Kuusalu valla keskkonnaspetsialist ja Loksa linnavolikogu liige tegid tutvumiskäigu mööda Loksa linna-Kuusalu valla piiri.

Loksa linnavolikogu liige Ilmi Ternovskaja kutsus Kuusalu valla keskkonnaspetsialisti Janne Heredia Gonzaleze möödunud reedel tutvuma prahi mahapanekukohtadega, mis on tekkinud Loksa linna piiri vahetusse lähedusse jäävatesse metsadesse.
Nad alustasid linna-valla piiril kõndimist Loksa jäätmejaama juurest, jõudsid endise vene koolimajani ning edasi tervisekeskuse tagant kuni elektrialajaama juures asuvate aiamaade taha – ümber Loksa linna korrusmajade piirkonna.
Ilmi Ternovskaja kommenteeris, ta kutsus Kuusalu valla keskkonnaspetsialisti kohale, et näidata, kui palju prahti on visatud Loksa linna piirist väljapoole: „Samas on prügihunnikuid ja koristamata kohti ka piirist seespool, Loksa territooriumil. Loksa pindala on 3,8 ruutkilomeetrit. Seda ei ole palju ja peaks suutma korras hoida. Kiidetakse, et Loksa on puhas, aga heakorratöötajad hooldavad kesklinna. Samas ei ole garaažiühistu Signaal tagust niidetud. Väikeste laste emad kurdavad, et liivakastides peaks liiva vahetama, sest lastel saavad käed mustaks – liivakastides on koerajunne ja muud prahti. Meil on jäätmejaam, kuid seda ei kasutata, rahvast tuleks rohkem teavitada jäätmejaama tööst.“
Janne Heredia Gonzalez tõdes, et olukord on väga trööstitu: „Risustatud on Kuusalu valla ala, risustajad on suure tõenäosusega Loksa linna elanikud. Nägime kõikvõimalikku prügi, mahajäetud pudelitega olid ilmselt joomingukohad, leidsime ka vana mööblit, elektroonikat, kodumasinaid, autokumme, olmeprügi. Märkasime katkisi kasvuhooneklaase ja muud prahti, mis visatud tõenäoliselt aiamaadelt. Terviseraja ääres oli prügi maas, samas inimesed teevad seal sporti, jalutavad.“
Valla keskkonnaspetsialist lisas, et koristuskohustus lasub maaomanikul, mis tähendab, et Loksaga piirnevas riigimetsas peaks koristama RMK. Alajaama juures asuvate aiamaade kõrval on eramaad, sealt tuleks prügi ära viia maaomanikust eraisikutel.
„Ebaseaduslikult ladustatud prügi kogused on väga suured ning alade korrastamisega seotud kulud käivad eraldi koristades ilmselt omanikele üle jõu. Seega plaanime eraomanike ja RMKga ühendust võtta ning koostöös leida lahendus ja vahendid alade korrastamiseks. Osades kohtades koristame ilmselt kohe ka ise. Abivallavanema kt, majandusspetsialist Madis Praks on koos valla töömeestega käinud metsadest prahti kogumas ja ära viimas,“ lausus Janne Heredia Gonzalez.
Tema hinnangul oleks vaja koputada Loksa linna elanike südametunnistusele ja selgitada, et metsa alla visatud praht ei ole silmale ilus, risustab loodust, võib ka olla ohtlik: „Loksa elanikele on vaja meelde tuletada, et neil on kohustus osaleda korraldatud jäätmeveos. Loksal on jäätmejaam, palju prahti saab viia sinna.“
Loksa abilinnapea Andres Kaskla ütles, et laupäevase Teeme Ära talgute raames oli Loksal väljas ligi 150 inimest, koristati piirkondi, kus inimesed liiguvad – Nõmme linnaosa metsaaluseid, parke, ka jäätmejaama ümbrust.
„Loksa Elus teavitame jäätmejaama viimise võimalusest, seda ka kasutatakse, palju on viidud klaasi ja eterniiti, tasapisi hakkab jäätmejaama kasutamine suurenema. Kahjuks osad aiamaadekasutajad viskavad prahi ikka sinna, kus kõige lähem,“ kõneles abilinnapea.