Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud

1122

Lok­sa vo­li­ko­gu kin­ni­tas nel­ja­päe­val, 23. no­vemb­ril vo­li­ko­gu ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud. Ala­ti­si ko­mis­jo­ne on ne­li.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni koos­seis kin­ni­ta­ti eel­mi­sel is­tun­gil, sel­le esi­mees on Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast Hei­ki Tud­re, liik­med Ol­ga Mas­lo­va ja IR­Li ni­me­kir­jast Ig­nar Tam­sa­lu.

Ma­jan­dus- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti siis Rein Hei­na, asee­si­me­heks Hel­le Loots­mann. Esi­mees Rein Hei­na te­gi nüüd et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da liik­me­teks Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­ko­gu liik­med Ro­bert Roht­la, Hei­ki Tud­re, Ar­tur All­mä­gi, abi­lin­na­pea And­res Kask­la, lin­na­va­lit­su­se lii­ge Vik­tor Fjo­do­rov, IR­Li ni­me­kir­jast vo­li­ko­gu liik­med Il­mi Ter­novs­ka­ja ja Ig­nar Tam­sa­lu.

Kul­tuu­ri-, va­baa­ja-, spor­di- ja noor­soo­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va, asee­si­me­heks Mar­git Amer. Esi­me­he Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va et­te­pa­ne­kul kuu­lu­vad ko­mis­jo­ni veel Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­ko­gus­se va­li­tud Hel­le Loots­mann, Je­le­na Täht ja Rai­ner Lapp, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nu­test muu­si­ka­koo­li di­rek­tor Lau­ri Me­tus, Lok­sa las­teaia di­rek­tor Kai­re Kot­kas, abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt ning suu­satreener Er­ti Paal­berg ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Lii­na Lii­va­mä­gi.

Ha­ri­dus- ja sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti eel­mi­sel is­tun­gil Ga­li­na Ni­ki­ti­na, asee­si­me­heks Na­tal­ja Ka­li­ni­na. Ga­li­ni Ni­ki­ti­na et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti ko­mis­jo­ni liik­me­teks vo­li­ko­gu liik­med Hel­le Loots­mann ja Ju­ri Grill Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, Il­mi Ter­novs­ka­ja IR­Li ni­me­kir­jast, Hil­le­ri Trei­salt, Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin, Kai­re Kot­kas, las­te­kait­se- ja sot­siaal­nõu­nik Tii­na Murd­vee.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus tun­nus­tas pa­ri­maid ko­da­nik­ke ja sport­la­si