Leaderist said toetus 8 projekti Raasiku ja 1 Anija vallast

959

Selle aasta teisest taotlusvoorust läheb 52 892 eurot Raasiku, 4249 Anija ja 75 031 Aegviidu valda.

Aprillis lõppes MTÜ Ida-Harju Koostöökoda projektide esitamine Leaderi 2012. aasta teise taotlusvooru. Juunis kinnitas MTÜ juhatus tulemused.

Meetmesse 1.1 „Teeme koos“ esitati 12 projekti. Toetust saavad neist 10: üks Anija, neli Raasiku ja neli Kose vallast, ühe projekti esitas MTÜ Ida-Harju Koostöökoda. Kokku taotleti 37 224,75 eurot, eraldatakse ligi 22 030 eurot.

Anija vallavalitsus saab Kehra rahvamaja heli- ja valgustehnika soetamiseks 4249,15 eurot ehk kogu küsitud summa.

Raasiku valda
eraldatakse vallavalitsuse projektile taotletud 894 eurot kokkupandavate pinkide ja laudade soetamiseks Raasiku rahvamaja ürituste läbiviimiseks ning 3675 eurot jätkuprojektile tänapäevaste ja mängijasõbralike muusikainstrumentide ostmiseks valla pillimänguhuvilistele noortele.

Soovitud summa 663 eurot antakse ka MTÜ-le Minu Eesti Noored Aruküla Filmifestivali 2012 läbiviimiseks. MTÜ Ponikool taotles 2023 eurot Perila seminariks hobusehuvilistele hobuse ja inimese turvalise koostöö kohta, saab 1224 eurot.

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
toetus on piirkonda tutvustava meene õpitubade sarjaks 4071,5 eurot.

Meetmesse  1.2 „Kodukant korda“ esitati seekord 15 projekti, taotleti kokku 665 087,15 eurot, eraldati ligikaudu 192 000 eurot. Kaks projekti ei läbinud tehnilist vooru. Toetus antakse kolmele projektile, millest üks Aegviidu, üks Raasiku ja üks Kose vallast. Toetuseta jäid 10 projekti.

Aegviidu vallast saab MTÜ Aegviidu Päästeselts taotletud 75 031,2 eurot Aegviidu tehniliste tegevuste keskuse rekonstrueerimiseks.

Raasiku vallavalitsusele eraldatakse 2977,87 eurot Aruküla terviseraja valgustamiseks. Küsiti 22 895 eurot.

Meetmesse 2.1 „Tööd ja leiba“ esitati kokku 19 projekti, taotleti 274 409,24 eurot ja eraldatakse ligi 95 000 eurot. Tehnilist vooru ei läbinud 3 projekti. Toetuse saavad 9 projekti, nendest kolm Raasiku ja ülejäänud Kose vallast.

Raasiku valda antakse 25 496 eurot Hellema OÜ-le uute teenuste arendamiseks. Taotleti 30 000 eurot. Ambriesto OÜ saab soovitud 12 672 eurot puuabi investeeringuteks ning Lendermäe OÜ taotletud 5290,2 eurot laste ratsakooli „Ponikool” ponide talli projektdokumentatsiooni koostamiseks.

MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ju­ha­tu­se esi­mees Tiina Sergo kinnitusel oli konkurents seekord projektide vahel väga tugev, eriti meetmetes 1.2 ja 2.1.

Eelmine artikkelKiiu Arenduse äriprojekt pensionäridele
Järgmine artikkelPõleng Kaunissaare külas