Kiiu Arenduse äriprojekt pensionäridele

842

„Kiiduväärt alguse“ juhtgrupi järeldus: tootma võiks hakata kohaliku eripäraga käsitööesemeid.

Lõpusirgele on jõudnud MTÜ Kiiu Arendus eestvõttel tänavu märtsis käivitunud projekt „Kiiduväärt algus“, mis on suunatud eakatele inimestele. Selle elluviimist toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi vabaühenduste fond Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) kaudu 3487 euroga, kogumaksumus on 3877 eurot.

Kiiu Arendus töötas välja äriplaani, mis aitaks käivitada Kuusalu ja Jõelähtme valla eakatele inimestele sotsiaalset teenust – et tuua nad osalist koormust rakendades tööturule, suurendada selle kaudu nende sissetulekuid ja anda võimalus eneseteostuseks ning suhtlemiseks.

Äriplaani koostanud juht­grupp, kuhu kuuluvad Kiiu Arenduse juhatuse esimees Herko Sunts ning liikmed Monika Soosaar, Urmas Kirtsi, Jaanus Kamber, Piret Kamber ja Sven Viilmaa, jõudis järeldusele, et toota ja turustada võiks kohaliku eripäraga käsitööesemeid, andes neile lisaväärtust. Juuni lõpus tutvustas projektijuht Monika Soosaar vastvalminud äriplaani Kostiveres ja Kiius toimunud jätkuseminaridel pensionäridele. Kiius oli huvilisi 15, Kostiveres tulid kohale kaks pensionäri.

Monika Soosaar esitles äri­projekti jaoks näidisena kokku pandud tooteportfelli, milles on mitmesugused õmmeldud ja kaunistatud riideesemed, kuivatatud ja pakendatud ravimtaimed, erinevad tarbeesemed alates linikutest kuni tubade ustele pandavate siltideni, suuremad-väiksemad kudumid ning käsitööna tehtud kinkeesemed ettevõtetele.

Monika Soosaar: „Tooteportfell ei ole lukus, seda võib laiendada, tutvustasime esialgseid näiteid. Töötasime välja ka turunduse, kuidas neid tooteid müüa, ning toodete kvaliteedi standardid ja tootjate kvalifikatsiooninõuded.“

Ta tõdes, et äriplaani ei suuda Kiiu Arendus praeguste jõudude ja rahaliste ressurssidega käivitada: „Otsustasime eelmisel neljapäeval MTÜ liikmete koos­olekul, et ei hakka rahataotlust tootmise käimapanekuks KÜSKi järgmisesse projektivooru esitama, tähtaeg on augusti keskel. Me ei kiirusta, on vaja teha veel põhjalikku eeltööd. Tekiks kaks töökohta – üks inimene tegeleks müügi ja turundusega ning teine peaks olema valmis võtma enda peale juhtimistöö. Praegu pole selge, kas leiduks kedagi, kes oleks neist ametikohtadest huvitatud.“

Lisatakistusena nimetab ta asjaolu, et jätkuprojekti jaoks saab KÜSKist toetust küsida juhul, kui võimalik  uus ettevõtmine  hõlmaks nii Kuusalu kui ka Jõelähtme valla eakaid: „Need kaks pensionäri, kes olid Jõelähtme vallas lõpuseminaril, väitsid, et käsitöö ei ole see valdkond, millega tahaksid tegeleda. Kiius oli meie pakutud tootmise vastu huvi suurem, pensionärid hakkasid ise ettepanekuid tegema, agaramad küsisid, kuidas saaksid kaasa aidata.“

Kiiu Arendus korraldas äri­plaani koostamiseks eelnevalt eakatele seminare, osalenute seas viidi läbi küsitlus. Küsitluslehe täitis 65 pensionäri, neist 17 Jõelähtme ja 48 Kuusalu vallast. Kududa oskasid neist 35 protsenti, õmmelda 13, heegeldada 11 ja tikkida 6 protsenti. Vastanutest 44 protsenti olid valmis omandama uusi oskusi. Majanduslikku toimetulekut soovisid oma oskusi kasutades suurendada Jõelähtme vallast 3 ja Kuusalu vallast 21 inimest.

Eelmine artikkelTapale oodatakse võistlema Kuusalu valla ja Loksa kodukokkasid
Järgmine artikkelLeaderist said toetus 8 projekti Raasiku ja 1 Anija vallast