Leaderi-toel valmisid Lahemaa rahvuspargi turismivideod

59
Kuvatõmmis videost

MTÜ Aren­dus­ko­da tel­li­mu­sel val­mi­sid sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti raa­mes La­he­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­na rek­laam­vi­deod. Need on teh­tud ka­hes for­maa­dis – 5mi­nu­ti­li­ne lü­hem ja 15mi­nu­ti­li­ne pi­kem vi­deo. Rek­laam­vi­deod fil­mis ja mon­tee­ris fir­ma Free­ De­sing Pro­duc­tion. Kuu­sa­lu val­last näi­da­tak­se vi­deo­tes Ha­ra sa­da­mat, La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da Uu­ri kü­las, Lee­si poo­di ja fol­kan­samb­li Uu­ri­kad kont­ser­ti poe hoo­vis, Nõm­me­ves­ki puh­ke­ma­ja, Ar­li puu­koo­li Kiiu-Aab­las ning Lok­salt Vi­sit La­he­maa in­fo­koh­vi­kut ja Kui­vo­ja puh­ke­kes­kust, kus esi­nes ka an­sam­bel La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud. Lää­ne-Vi­ru­maalt tut­vus­ta­tak­se Jä­ne­da Mus­ta Tä­ku Tal­li, Moe vii­na­vab­ri­ku muu­seu­mi, Ar­ma rat­sa­ta­lu Rut­ja kü­las, Kuu­si­ku loo­dus­ta­lu Viit­nal, Võh­ma rah­va­ma­ja, Õn­ne­la kü­la­lis­te­ma­ja Ar­ba­ve­res. Vi­deod saa­de­ti kõi­gi­le osa­le­nu­te­le, kes saa­vad neid ka­su­ta­da en­da rek­laa­mi­mi­seks. Ka aval­da­tak­se vi­deod Aren­dus­ko­ja ko­du­le­hel.

Eelmine artikkelKorvpalli viskevõistlus „Öö sops 2023“ Kolgas
Järgmine artikkelAnija volikogu kinnitas järgmiste aastate teede-investeeringud