Leader-projektidega Kuusalu valda üle 50 900 euro

1048

MTÜ Arenduskoda juhatus kinnitas sügisese taotlusvooru hindamistulemused.

Tänavuses sügisvoorus sai MTÜ Arenduskoda Leader-piirkonnas ehk Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina ja Ambla vallas ning Loksa linnas jaotada kokku 155 175 eurot.

Euroopa Liidu Leader-raha oli võimalik taotleda meetmetest 1.1 kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus ja 2.1 ettevõtluse arendamise toetus.

Kokku esitati 23 projekti, neist 12 olid meetmesse 1.1  ja 11 meetmesse 2.1. Kuusalu vallast oli 10 ja Loksa linnast 3 projekti.

Kuusalu valda antakse sügisvooruga kokku 50 911,12 eurot kahele projektile. Loksa linnast ükski taotlus rahastust ei saanud. 
  
Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetusteks oli seekord 46 552 eurot, millest jätkus kahele kõige enam punkte saanud projektile. Pingereas esimesele kohale jõudis 7,29 punktiga MTÜ MC Kolga taotlus – Kolga sisehalli ja tenniseväljaku rajamise III etapi rahastamiseks antakse 21 431,12 eurot, nagu oli küsitud. Teisele kohale asetunud projekti esitas Tapa vallavalitsus mänguväljaku rajamiseks Tapal.

Rahastuseta jäid, kuigi hinnati toetuskõlbulikuks (5 punkti ja rohkem) Loksa linnast kaks taotlust: MTÜ Loksa Arenduskeskus küsis 10 260 eurot Loksa laululava projekteerimiseks ja SA Loksa Sport 23 954,09 eurot suusaradade rajamiseks ning hooldustehnika soetamiseks.

Ka Kuusalu vallast said rohkem kui 5 punkti kaks projekti, millele toetust ei piisanud: AS Kuusalu Almakeskus soovis 3 888 eurot Kuusalu päevakeskuse restaureerimise projekteerimiseks ja MTÜ Juminda Poolsaare Korrakaitse 7 590,52 eurot kogukonnaraadio tehnika jaoks.

Vähem kui 5 punkti said Kuusalu vallast MTÜ Ökokratt taotlus „Kodukotus ornungisse“, millele küsitud toetussumma oli 12 825 eurot, ja MTÜ Õnne Maja esitatud Kolga rahvamaja jätkuprojekt, millele taotleti 37 328,04 eurot.

Hindamata jäi Loksa linnavalitsuse taotlus linnaraamatukogu katuseakende vahetamiseks – soovitud toetussumma oli 9 659,74 eurot. 

Ettevõtluse arendamise meetmes oli toetusteks 108 623 eurot, mis jaotus neljale tugevamaks hinnatud projektile.

Ka selles pingereas jõudis esikohale Kuusalu vallast esitatud projekt. OÜ Leppoja saab 29 480 eurot Leppoja puhkekeskuse päikesepaneelidel põhineva elektrisüsteemi jaoks. Teised toetatavad projektid on Tapa, Kadrina ja Vihula vallast.

Toetusraha ei jätkunud OÜ Kass Arturi Postkontor rahastuskõlbulikuks hinnatud projektile, millega küsiti autokino ekraani jaoks 4 284 eurot. Uuri külas lambakasvatustalu pidav OÜ Kadakamäe taotles projektile „Puhkus Kadakamäel“ 7 706,52 eurot, kuid sai 2,79 punkti. Komisjon ei hinnanud MTÜ Lahemaa Kaugtöö- ja Koolituskeskuse projekti, millega taotleti 16 626,04 eurot Kolga targa töökeskuse käivitamiseks.

MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus selgitab, et hindamata jäid projektid, mis lähevad Leader-meetmete rahastamismäärusega vastuollu. Näiteks ei saa toetada Loksa raamatukogu, kuna seda peab üleval omavalitsus. Ka Kolga töökeskuse projekt ei olnud määrusega vastavuses.

„Kuna raha oli vähe, ei hakanud me projektide osas järelpärimisi tegema ega täpsustama. Kes seekord jäid toetusrahata, saavad projektid esitada uue aasta alguses, eeldatavalt 23.-27. jaanuarini on uus vastuvõtuperiood. Siis on võimalik toetusi taotleda Arenduskoja kõikidest meetmetest,“ ütles ta.

Järgmisel aastal jagatakse 2012-2014 perioodi toetussummadest 40 protsenti, sama palju ka aastal 2013, ülejäänu jääb aastasse 2014. Arenduskoja juhatus on arutanud, et tõenäoliselt saab vaid tuleval aastal taotleda toetust meetmetest 1.4 piirkonna imago tõstmine ja 2.3 ettevõtete koostöö arendamine, hiljem mitte – praeguse seisuga on neisse meetmetesse olnud vähem projekte ja summad kavatsetakse ümber tõsta.

Heiki Vuntus lisas, et kõigi ettevõtlusega seotud projektide hindamisse on kaasatud ekspert, vaadatakse üle ja hinnatakse äriplaanid: „Saadame rahataotlustega kaasas olnud äriplaanide ekspertiisi tulemused ettevõtetele. Soovitan neil, kel oli puudujääke, osaleda Arenduskoja korraldataval äriplaani koostamise koolitusel, mis tuleb 8. novembril.“

Eelmine artikkelParila külas põles talumaja
Järgmine artikkelMIKA ORAVA ehitas Pikva kabeli juurde kellatorni