LEADER projektide Kuusalu-Loksa piirkonna infopäevast

1189

„Meil on sel kevadel jagada suur summa, kokku 11,1 miljonit krooni, ärge jätke võimalust kasutamata,” rõhutas MTÜ Arenduskoda tegevjuht HEIKI VUNTUS.
Eelmisel reedel, 6. veebruaril kogunes Kolgaküla rahvamajja 25 inimest, peamiselt Kuusalu valla küladest, kolm olid Loksa linnast. Heiki Vuntus ütles, et ka infopäevadel Lehtses, Kadrinas ja Palmses oli kuulamas paarikümne inimese ringis.

MTÜsse Arenduskoda kuuluvad Kuusalu, Vihula, Kadrina, Tapa ja Ambla vald ning Loksa linn, kes on moodustanud ELi LEADER programmist toetusrahade taotlemiseks ühtse tegevuspiirkonna. Kaks aastat ühist tegevust on jõudnud reaalse rahajagamiseni – projektide esitamise tähtaeg on olenevalt meetmest 16. märts või 15. aprill.

Infopäevadel jagasid selgitusi Heiki Vuntus ja Kadrina valla arendusnõunik Tiina Vilu, kes on koostanud OÜ KT Europroject Management töötajana MTÜ Arenduskoda    stra­teegia, tegevuspiirkonna kohta sotsiaalmajandusliku analüüsi, ülevaated elu- ja looduskeskkonnast, ettevõtlusest ja tööjõust ning kolmandast sektorist ja projektikirjutamise käsiraamatu.

Liikmemaksud
Kõiki neid trükiseid ning Arenduskoja infolehti saab vallamajadest, need on välja pandud ka Arenduskoja kodulehele internetis aadressil www.arenduskoda.ee. Kodulehelt leiab seitsme toetatava meetme kirjeldused, sel kevadel jaotatakse raha neist neljale. Kuni aastani 2010 on Arenduskojale lubatud PRIAst 27 miljonit krooni, millest 21,6 miljonit jagatakse projektidele ning 5,4 miljonit krooni on mõeldud Arenduskoja kuludeks ja liikmete koolitamiseks.

Heiki Vuntus kutsus MTÜsid, seltsinguid ja ettevõtjaid astuma Arenduskoja liikmeks, sest nemad saavad käia koolitustel, sealhulgas õppereisidel. Liikmemaks on 500 krooni aastas. Omavalitsused tasuvad liikmemaksuna aastas 16 krooni 50 senti iga elaniku pealt. Kuusalu valla liikmemaks on sel aastal 112 650 krooni, Loksa linnal umbes 55 000 krooni.

Hindamiskomisjonid
Kui projektitaotluste esitamise tähtaeg saab täis, hakkavad tööle Arenduskoja hindamiskomisjonid, mis on moodustatud iga nelja meetme juurde. Kuusalu vallast kuuluvad hindamiskomisjonidesse abivallavanemad Tõnu Ammussaar ja Milli Kikkas, Loksa linnast abilinnapea Laivi Kirsipuu ja linnavalitsuse liige, Loksa I keskkooli direktori kt Õnnela Tedrekin.

Infopäeval rõhutati, et komisjonid vaatavad eelkõige, kuidas esitatud projektide realiseerimine annab piirkondadele lisaväärtust, mis muutub paremaks, kui suur on kasusaajate hulk. Et projektid saaksid head, tuleks kohe hakata nõu küsima kohalikelt nõustajatelt või ka MTÜst Arenduskoda. Kuusalu vallas on nõustaja rollis Milli Kikkas, Loksa linnas Laivi Kirsipuu ja Õnnela Tedrekin.

„Mida varem hakkate projekte esitama, seda lihtsam on meil teid aidata,” toonitas Heiki Vuntus.

Esitatud projektidest moodustatakse pingerida. Arenduskoda peab otsused tegema 30 päeva jooksul pärast projektide esitamise tähtaega. Otsused edastatakse asukohajärgsele PRIAle, sealt peab otsus tulema 60 tööpäeva jooksul. Seega on suveks selge, milliseid projekte eurorahadega toetatakse.

Kustkohast saada enne raha
PRIA kaudu eraldatavate toetuste puhul on nõue, et ettemakseid ei toimu, enne tuleb töö ära teha või konkreetsed esemed muretseda, seejärel kontrollitakse, kas kõik vastab nõuetele ning antakse lubatud toetusraha.

Kõige keerulisem ongi küsimus, kustkohast MTÜd, seltsingud, FIEd, firmad raha saavad, et lubatud tegevused enne ära teha. Tiina Vilu märkis, et pangad annavad laenu, kui projekt on saanud rahastamiseks PRIAst heakskiidu. Samas ütles ta, et laenuintressid ei ole abikõlbulikud.

Veel kerkis infopäeval üles küsimus omaosalusest. Kui kahe meetme osas arvestatakse omaosalusena ka seltside ja MTÜde vabatahtlikku tegevust, siis enamasti on selleks ette nähtud konkreetne suurus – 10-40 protsenti kogusummast.

Heiki Vuntus avaldas lootust, et omavalitsused toetavad projekte omaosaluse rahadega, et aidata arendada kohalikku elu.

Kuusalu valla ja Loksa linna selle aasta eelarvetesse ei ole LEADER programmi omaosalussummasid kavandatud. Kuusalu vallavalitsus on omavahel arutanud, et kui keegi toob valda mingi kasuliku projekti realiseerimiseks raha, siis tuleb võimaluse piires aidata kaasfinantseerida.

Õnnela Tedrekin ütles, et kindlasti leiab ka Loksa linn omaosaluseks raha, kui tegu on linnale vajaliku projektiga.

Eelmine artikkelKehra tehas hakkab tööle sel nädalal
Järgmine artikkelRaasiku valla konstaabel hakkab koerteomanike karistusi karmistama