Lahemaa naised teevad soomlastega toiduprojekti „Väärtustame kohalikku“

2716

Projekti koostööpartnerid on LEADER-MTÜd – Eestist Arenduskoda ning Soomest Kymenlaakso maakonnast Sepra ja Pohjois-Kymen Kasvu.

Möödunud nädalavahetusel, 10.-13. septembril käisid MTÜsse Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal (KEEL) kuuluvate talude kuus perenaist, MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus Tapalt, hindamiskomisjoni liige Milli Kikkas Kuusalu vallast ja Sõnumitooja ajakirjanik Soomes Kymenlaakso maakonnas. Perenaistest osalesid Kadrina vallast MTÜ KEEL juhatuse esimees Sirje Kuusik pereettevõttest Kuusiku loodustalu, Kuusalu vallast Mare Veersalu Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalust Uuri külast ning Merrit Kiho kodurestoranist MerMer Kolga-Aablast, Vihula vallast Jaanika Saar Jaanioja käsitöötalust Võsult ning Tiiu Kivilo ja Helerin Kõrvemaa Toolse jaanalinnutalust.

Programmi pani kokku ning võõrustas Soome üleriigilise maaelu arendusorganisatsiooni Pro Agria Kymenlaakso maakonna maa- ja kodumajanduse naiste osakond, mis toetab toitlustamise ning toiduainete tootmisega seotud väljundite leidmist maanaistele. Kymenlaakso Pro Agriast saab MTÜ Sepra tellimusel Eesti-Soome LEADER-toiduprojekti soomepoolne elluviija.

Võõrustajad viisid Eesti külalised Pro Agria korraldatud lähitoidu (soome keeles lähiruoka) messile, tutvustasid mitut väikest turismi- ja toiduettevõtet ning paari seltsimaja. Esmaspäeval arutati koosolekul ühiselt kavandatava rahvusvahelise LEADER projekti „Väärtustame kohalikku“ põhimõtteid, tegevusi ja dokumentide tehnilisi tingimusi. Lepiti kokku, et oktoobri alguseks koostavad ja allkirjastavad kolm osapoolt garantiikirjad, mis annavad kindluse projektiga konkreetsemalt edasi tegeleda. Ametlik koostööleping on plaanis sõlmida jaanuaris. Seejärel esitavad koostööpartnerid projekti läbiviimiseks rahataotlused. Kuna tegu on rahvusvahelise projektiga, ei piisa Eesti PRIA ega Soome samalaadse ametkonna heakskiidust, tuleb saada nõusolek Brüsselist. Positiivsete otsuste korral võib tegevus alata järgmisest sügisest.

Soomlastega kahasse tehtava toiduprojekti ideele tuli kaks aastat tagasi MTÜ KEEL juht Sirje Kuusik: „Oleme MTÜga tegutsenud ligi kuus aastat ja näeme oma väliskülaliste pealt, et järjest tähtsamaks läheb see, mida neile toiduks pakutakse. Oluline on kohalik toit, väga hea meelega süüakse ahjust tulnud koduküpsetatud leiba, ostetakse kaasa sama kodu mett, ürditeepakke. Aina rohkem küsitakse ehedat, tervislikku sööki. Kui räägin külalisele Saksamaalt, et tund aega tagasi tõin köögiviljad aiast ning need on väetamata kasvatatud, nad väga imestavad. Mõtlesin, et tuleks end arendada, leida toiduvaldkonnas uusi väljundeid, saada teada teiste kogemustest.“

Sirje Kuusik on aastaid töötanud Soome partneritega Kodukant liikumise raames ning teadis, et Kymenlaakso piirkonnas oldi huvitatud koostööst Eesti maapiirkonna väikeettevõtjate ja seltsidega. Aasta tagasi augustis rääkis ta toiduprojekti ideest oma varasemale kolleegile, Soome LEADER organisatsiooni MTÜ Sepra tegevjuhile Marjo Lehtimäkile.

„Küsisin Marjolt, mida arvab ühisest projektist. Ta ütles, et mõte on hea, just oli Soomes olnud rahvusvaheliste projektide teemal koolitus ning soovitati neid rohkem teha. Ta pakkus, et arutage omavahel läbi, kavandage midagi konkreetset ja edasiviivat, mis oleks tõukeprojekt ning viiks iseseisvate otsekontaktide ning koostööni.“

KEELi kuuluvad 17 pereettevõtet. Üldkoosolekul arutati ning tõdeti, et tillukese MTÜ jaoks on selline rahvusvaheline projekt liiga suur.

Sirje Kuusik: „Saime aru, et me ei vea projekti välja. Ainus võimalus on, et sellega tegeleb meie piirkonna LEADER organisatsioon Arenduskoda. Eestis on käivitatud üksikuid rahvusvahelisi LEADER projekte ning mõistlikum on teha sellist, mis hõlmab suuremat ala, mitte ainult Lahemaad. Helistasin Heiki Vuntusele, et mida arvab. Ta toetas kohe nii valitud teemat kui ka mõtet teha koostööd soomlastega.“

MTÜ KEEL esitas Arenduskojale septembris oma turundusprojekti, millega taotleti raha ka toiduprojekti eeltegevuseks. MTÜ kolm esindajat käisid mullu novembris Soomes Kymenlaakso maakonnas. Marjo Lehtimäki Sepra MTÜst ja Merja Penttilä Pro Agriast tulid tänavu mais vastukülaskäigule Eestisse. Siis lepiti kokku, et Soome poole eelprojekti raames kutsutakse Arenduskoja ja KEELi esindajad külla septembri alguses, kui Kymenlaakso maakonnas toimub lähitoidu mess.

Lähiruoka ehk lähipiirkonna toit tähendab inimeste elukohale võimalikult lähedal toodetud toiduainetest valmistatud sööke – meil näiteks alates oma aiast kuni üle Lahemaa piirkonna, selgitab Sirje Kuusik. Kohaliku toidu all mõeldakse laiemal alal – kuni saja kilomeetri raadiuses – toodetud toiduaineid.

Koolitusreisid, retseptivihik
Sirje Kuusik kinnitab, et toiduprojektis „Väärtustame kohalikku” võivad osaleda kõik MTÜ Arenduskoda piirkonna huvilised Kuusalu, Vihula, Kadrina, Tapa ja Ambla vallast või Loksa linnast. Oodatud on ka koolinoored, kes tahavad õppida kohalikku toitu tegema, võivad tulla kursustele, noortevahetusse, osaleda toidukonkursil, et pääseda oma roaga väljaantavasse retseptivihikusse.

„Kavas on teha ettevõtjatele ja seltside inimestele vastastikuseid õppereise Eestisse ning Soome. Veel on plaanis toitude kahepäevased valmistamiskoolitused Eestis ja Soomes seltsimajade või ettevõtete köökides – teemad ulukiliha, toitlustamine looduses, kohalik toit. Kindlasti kuulutame välja kohaliku toidu päeva, kuhu tuuakse kodustehtud sööke maitsta ja hinnata. Arutasime, et toidupäeval valitakse välja 30-50 rooga, neist koostatakse elektrooniline kohaliku toidu kokaraamat ehk toiduvihik,” loetleb Sirje Kuusik toiduprojekti raames kavandatavaid ettevõtmisi.

Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus: „Leppisime Soomes kokku, et ühisprojekti juhtrolli saab Arenduskoda. Meile on see projekt kahte pidi kasulik, esiteks rahvusvaheline kogemus ja teiseks imago loomine. Oleme arutanud, et LEADER-programmist rahastatava kõrvalprojekti raames võiks teha telesaate kohalikust toidust ja meie piirkonnast.”

Äsjast Soomes-käiku hindas ta tulemuslikuks: „Minu jaoks said asjad selgeks, enne oli ebamäärane. Palju andis juurde meie omavaheline arut­­elu, kuidas projekti läbi viia. Rahvusvaheliseks koostööks on  „Väärtustame kohalikku” väga hea – inimlik, arusaadav ja konkreetne.”

Kuusalu abivallavanem Milli Kikkas: „Kui see teostub nii, nagu loodame, tõotab tulla igati rikastav ettevõtmine ja mitte ainult kohalikele turismiettevõtjatele. Jälgige reklaami, hoidke silmad lahti, projekt annab kõigile koduperenaistele võimaluse oma toidulauda mitmekesisemaks teha. Ka nüüd sai Soomes palju räägitud toidust, oluline on julgus ja loovus köögis.”

Eelmine artikkelVargus Soodla külas
Järgmine artikkelKehra veeprojektiga korrastatakse trasse ka Anija valla külades