Kuusalu volikogu umbusaldas EMIL RUTIKUT komisjoni esimehena

1441

Külaelukomisjoni uueks esimeheks valiti 13 poolthäälega ANDRES ALLMÄGI.

Kuusalu vallavolikogu liige EMIL RUTIKU volikogu istungil kolmapäeval, 2. aprillil.

Kuusalu vallavolikogu erakorralisel istungil avaldasid 12 volikoguliiget umbusaldust külaelukomisjoni senisele esimehele Emil Rutikule. Vastu hääletasid 5 volikoguliiget.

Istung toimus kolmapäeval, 2. aprillil koalitsiooni ehk valimisliitu Ühine Kodu ja Reformierakonna  nimekirja kuuluvate volikoguliikmete algatusel. Nädal varem esitasid nad volikoguistungil umbusaldusavalduse Emil Rutikule.

Volikogu esimees Enn Kirsman  sõnas  istungi  alguses,  et umb­usalduse avaldamine on Kuusalu vallavolikogus erakorraline protseduur, viimati toimus aastal 1994 või 1995.

Ta tutvustas põhimääruses vastavaid sätteid: „Üks umbusaldamise algatajatest teeb esmalt kuni 15minutilise ettekande. Talle võib iga volikoguliige esitada kuni kaks küsimust. Isikul, kelle suhtes algatatakse umbusaldamine, on seejärel õigus esineda kuni 15minutilise kõnega. Küsimusi ei esitata. Hääletamisel peab umbusaldamise poolt olema volikogu koosseisu häälteenamus.“

Enn Kirsman kõneles umb­usaldajate nimel: „On ebamugav ja ebameeldiv seda protseduuri läbi viia. Kuna Emil Rutiku astus välja valimisliidust Ühine Kodu, ta sisuliselt umbusaldas koalitsiooni. Poliitikas nagu ka looduses kehtib Newtoni seadus – igale mõjule tekib vastumõju. Emil, palun vabandust, aga sa ise olid selle algatanud.“

Sulev Valdmaa küsis, miks oli umbusaldamise ja külaelukomisjoni esimehe vahetamisega nii kiire, et volikogu pidi erakorraliselt kokku tulema.

Volikogu esimees vastas, et see oli koalitsiooniliikmete soov.

Värner Lootsmann küsis, kas erakorralise istungi kokkukutsumiseks oli ka sisuline põhjus. Riigikohtu lahend ütleb, et umbusaldusavaldust menetletakse 30päeva jooksul.

Enn Kirsman: „See oli koalitsiooni volikoguliikmete ühine soov, et ebameeldiv asi saaks ruttu tehtud ja unustatud. Ebamugavaid asju kas lükatakse võimalikult kaugele või tehakse kohe.“

Värner Lootsmann: „Kui oli ebameeldiv, siis miks seda üldse tehti.“

Enn Kirsman: „Me sõlmisime koalitsioonilepingu, ka Emil Rutiku. Lepingus on, et külaelukomisjoni esimehe koha täidab Ühise Kodu esindaja. Emil ise astus valimisliidust välja, me täidame selle koha koalitsiooni kuuluva volikoguliikmega.“

Sõna sai Emil Rutiku. Ta teatas, et lükkab süüdistuse tagasi ning pole nõus umbusalduse avaldamisega talle kui külaelukomisjoni esimehele.

Etteloetud kõnes kinnitas ta, et pole loobunud koalitsioonileppe täitmisest, ta eesmärk on, et vallamajja tulevad inimesed hea meelega, kõik peab olema läbipaistev, aus ja selge.

Kõne lõpus pöördus Enil Rutiku nimeliselt kõigi Ühiselt Edasi ja Reformierakonna volikoguliikmete poole ning küsis igaühelt, kas umbusaldab teda. Osad vastasid jaatavalt, oli ka neid, kes keeldusid vastamast.

Sulev Valdmaa soovis algatada läbirääkimisi, kuid volikogu esimees ei lubanud, põhjendades, et reglement ei näe ette.
Umbusaldusavalduse poolt hääletasid Enn Kirsman, Asko Aug, Ilvard Eeriksoo, Andres Allmägi, Ari Juhani Lehtonen, Marika Astor, Mart Reimann, Raul Valgiste ja Küllike Enok valimisliidust Ühine Kodu ning Margus Soom, Urmo Ristisaar ja Mart Sestverk Reformierakonna nimekirjast, kokku 12 volikoguliiget. Vastu olid 5: Värner Lootsmann Keskerakonna nimekirjast; Mait Kröönström, Kristel Paunel ja Sulev Valdmaa IRLi nimekirjast ning Emil Rutiku.

Esimese päevakorrapunkti käsitlemise ajal toimunut filmis Madis Masing, kes tuli istungile koos Emil Rutikuga.

Erakorralise istungi teine päevakorrapunkt oli külaelukomisjoni uue esimehe valimine.

Enn Kirsman tegi ettepaneku valida esimeheks Andres Allmägi, kes seni oli külaelukomisjoni  ase­esimees. Teisi kandidaate ei esitatud. Kuulutati välja 10 minutiline vaheaeg, et valimised ette valmistada. Mõned volikoguliikmed lahkusid. Salajasel hääletamisel osalesid 13 volikoguliiget. Andres Allmägi sai 13 poolthäält.

Volikogu kinnitas ta külaelukomisjoni esimeheks ja tunnistas kehtetuks varasema otsuse, millega oli kinnitatud komisjoni aseesimeheks. Volikogu järgmine istung tuleb 30. aprillil, siis valitakse külaelukomisjoni aseesimees ning kinnitatakse uue esimehe ettepanekul liikmed.
Emil Rutiku esitatud kõne täielik tekst ja Ühise Kodu esindaja Enn Kirsmani saadetud vastus sellele on avaldatud Sõnumitoojas lk 8.

Reformierakonna kommentaar

Volikogu eelarvekomisjoni esimees Margus Soom soovis sellele loole lisada Reformierakonna nimekirja kommentaari: „See on ebameeldiv otsus volikogu koalitsiooniliikmetele Reformierakonnast. Kuid Emil umbusaldas ise koalitsiooni ja astus välja. Meil olid suured lootused, et tema energia ja oskused saavad  külaelu edendamisel komisjoni esimehena hea rakenduse. Ligi pool aastat on valimistest möödas. Külaelukomisjon pole tulemuslikult tööle hakanud. 2014. aasta eelarvest eraldasime 12 000 eurot niinimetatud külade raha.

Tänaseni ei ole ühtset ja põhjendatud rahade jagamise korda.  Eelarvekomisjoni esimehena teeb mind murelikuks üle 30 000 euro varem külaelu arenduseks eraldatud ja kasutult vallaeelarves seisva raha saatus. Suvi on tulekul ja külaüritused vajavad rahastamist, külaelu juhtimist. Loodan ja soovin, et Emili tahe Kuusalu kogukonna elu edendada leiab rakendust.“

Eelmine artikkelKorteriühistute esindajad: Kas Kolgat ootab tondilinna saatus?
Järgmine artikkelRaasiku LC avaõhtul osales kogu maailma Lionsite president