Kuusalu vald ei kompenseeri MIHKEL LILLEVÄLILE teemaksu

1549

MIHKEL LILLEVÄLI taotles vallavalitsuselt oma Kõvera-Käspri põlistalu juurde viiva tee eest küsitava 164eurose maksu kompenseerimist.

Kuusalu vallavalitsus arutas Kõvera-Käspri kinnistu omaniku Mihkel Lilleväli taotlust, kus palutakse Kõvera kinnistut läbiva 370 meetri pikkuse teelõigu eest kohtuga määratud 164eurose teemaksu kompenseerimist, kuna Kõvera kinnistu omanik on tee sulgenud. Taotleja põhjendab, et vallavalitsus erastas 1998. aastal Kõvera kinnistu Rutt Hirvole, kuid   teele   jäi  servituut  seadmata.
Kuusalu vallavalitsus arutas taotlust 11. septembri istungil ning otsustas mitte kompenseerida Mihkel Lillevälile teemaksu. Põhjendus on, et tee kasutamise tasu kompenseerimine oleks pretsedent kõigi erateede kasutajate jaoks.
Valla peamaakorraldaja Peeter Raudsepp selgitab: „Kui vald maksab kellegi eest servituuditasu, tuleks tahtjaid kindlasti kümneid, kui mitte isegi sadu. Siis tehakse lepingud ka nende naabritega, kes seni pole raha tahtnud ja on pidanud naabri pääsemist oma kinnistule normaalseks.“
Mihkel Lilleväli kommenteerib, et tema oma soovist ei loobu: „Mina pole teemaksuga nõustunud vabatahtlikult, see on kohtuga määratud, minu olukord on teistest erinev. Lähen oma sooviga edasi, riigikogu valimised tulevad, kavatsen teha igale fraktsioonile taotluse, et seadust tuleks muuta, juurdepääsuteed põlistalude juurde peavad  saama  avalikeks  teedeks.“
Ta käis eelmisel nädalal õiguskantsleri jutul: „Minuga kohtus asekantsler, kõnelesime tund aega. Näitasin, kuidas vallavalitsus märkis piiriprotokollile tee kasutuseks A1 ehk avalik kasutus, Kõvera kinnistu omanik kirjutas sellele alla, kuid enam ei aktsepteerita seda avalikku kasutust tagava dokumendina. Asekantsler ütles, et tegu non omandireformi veaga. Ta kinnitas ka, et paljudes kohtades on sama probleem.“
Veel märgib Mihkel Lilleväli, et ehkki on tasunud käesoleva aasta teemaksu, on Kõvera kinnistut läbiv tee tema jaoks endiselt suletud, värav on lukus: „Mind esindav jurist Maido Pajo pöördus küsimusega Harju maakohtusse, et saada hinnang, kas väravavõtme andmine vastab ringkonnakohtu otsusele ning mulle, mu külalistele,  kiirabile   ja   tuletõrjele  on  tagatud  ööpäevaringne  läbipääs.“
Harju maakohus andis 16. septembril taotluse vastuseks välja määruse, milles selgitab, et kohtuotsus ei välista kinnistuomaniku õigust paigaldada oma kinnistule väravad ja nõuda nende igakordset lukustamist, tagades seejuures läbipääsu kohtuotsuses nimetatud tingimustel.
Kui Sõnumitoojas oli ilmunud Kõvera-Käspri juurdepääsutee probleemist lugu  „Mihkel Lilleväli: riik peaks muutma põlistalude ligipääsuteede osas seadust“, saatis üks Kuusalu valla elanik toimetusele kirja ja küsis, kuidas saab valla sotsiaaltöötaja panna naabrile kodutee kinni. Avaldasime selle kirjutaja soovil Kirjakasti rubriigis. Toimetusele on samas küsimuses ka helistatud.
Kõvera kinnistu omanik Rutt Hirvo: „Tööl olen Kuusalu valla sotsiaaltöötaja, kodus olen tavaline inimene ja oma pere liige. Ma ei pea sotsiaaltöötajana jätma koduuksi kõigile valla ega jagama ära kõike, mis kodus on. Teevaidlus on meie pere isiklik asi. Aastaid on kestnud riid naabriga, kannatus on katkenud. Kuna väravaid jäeti lahti, panin luku ette. Võti on minu käes, Mihkel Lilleväli saab selle, kui nõustub vastu võtma.“
Mihkel Lilleväli: „Ma ei ole nõus teemaksu ega lukustatud väravaga. Ma ei pea õigeks, et valla sotsiaaltöötaja paneb naabrile tee kinni.“

Eelmine artikkelHarjumaa Omavalitsuste Liit soovib koolivõrgu uut uuringut
Järgmine artikkelLoksa Rahu tänava tee tuleb laiem