Kuusalu volikogu kaotas kohtus Tsitre vaidluse

936

Kuusalu vallamajja jõudis sel esmaspäeval Tallinna ringkonnakohtu otsus Tsitre küla Sauemäe, Mareena ja Märdi kinnistute detailplaneeringu kohta.

Ringkonnakohus rahuldas Tsitre Lahe talu peremehe Lembit Laurenti ja külavanem Tiiu Lepnurme apellatsioonkaebused, millega taotlesid Tallinna halduskohtu otsuse tühistamist. Halduskohus ei rahuldanud 16. juulil 2009 nende kaebusi Kuusalu vallavolikogu 1. oktoobri 2008 otsuse nr 73 tühistamiseks – kehtestati Tsitre külas Sauemäe, Mareena ja Märdi kinnistute detail­planeering.

Tallinna ringkonnakohus, koosseisus Viive Ligi, Virgo Saarmets ja Silvia Truman, otsustas 4. veebruaril, et detailplaneering on vastuolus üldplaneeringuga ega sisalda ka ettepanekut selle muutmiseks, seega on tegemist õigusvastase haldusaktiga, mis tuleb tühistada. Kohus leidis, et halduskohus peab langetama uue otsuse. Kumbki osapool ei taotlenud menetluskulude hüvitamist. Kuusalu valda esindas kohtus vandeadvokaat Kaimo Räppo MAQS Law Firm Advokaadibüroost.

Sauemäe, Mareena ja Märdi kinnistute detailplaneeringuga on kavandatud Lembit Laurenti Lahe talu vahetusse naabrusesse kolm hoonestusega kinnistut.

Kuusalu vallavolikogu algatas planeeringu 2000. aasta oktoobris. Lahe talu esindaja esitatud vastuargumentide tõt­tu venis menetlemine aastaid. Planeeringuvaidluse üle teostas järelevalvet Harju maavanem.

Kuusalu vallasekretär Maire Link ütles, kuna valda esindavat vandeadvokaati pole praegu Eestis, oodatakse ära tema tagasitulek, siis otsustatakse, kuidas edasi käituda: „Ringkonnakohus on ümber lükanud kõik kaebajate väited, millega nad põhjendasid, et detailplaneeringu kehtestamise otsus tuleb tühistada. Kohus rahuldas kaebuse teisel põhjusel. Peame täpse­malt uurima volikogu otsuse sõnastust.”

Eelmine artikkelKolga katlamaja avarii sulges päevaks kooli
Järgmine artikkelKolgaküla koosolek – Lahemaal tuleb kaitsta ka inimest