Kuusalu volikogu istung tuleval nädalal

375
Kuusalu vallamaja.

Kuusalu vallavolikogu 10 liiget ehk enamus saatsid esmaspäeval, 27. aprillil volikogu esimehele kirjaliku ettepaneku tühistada 30. märtsil väljastatud kutse 30. aprillil toimuvale istungile Kuusalu rahvamajas ning hiljemalt 29. aprillil väljastada uus kutse. Lisatud on, et juhul, kui volikogu esimees ignoreerib volikogu enamuse ettepanekut, kutsuvad istungi kokku 10 volinikku. Nad selgitavad kirjas, et 10 voliniku ettepanekul toimus istung 9. aprillil Kuusalu kooli aulas, kuna volikogu esimees ei reageerinud nende palvele teha istung 8. aprillil. Kuusalu koolis toimunud isungil anti volikogule üle 10 voliniku allkirjastatud umbusaldusavaldus volikogu esimehele Margus Soomile. Volinikud said esmaspäeval, 27. aprillil Margus Soomilt oma ettepanekule vastuseks e-kirja, et teisipäeval, 28. aprillil toimub elektrooniline prooviistung ja pärast katsetamist saadab välja istungi kutse. Ta kommenteeris Sõnumitoojale, et istung toimub järgmise nädala alguses ja muudetud päevakorraga: „Vallavalitsus on asunud tööle, väljakuulutatud päevakorrapunktide kohta on saadetud eelnõud ja muud materjalid.“ Küsimusele, kas päevakorda tuleb ka umbusalduse avaldamine, vastas ta, et selles osas veel konsulteerib juristiga: „Tean, et mõned volikoguliikmed tahavad 9. aprilli istungi tunnistada õigustühiseks. Püüan vältida olukorda, nagu aastaid tagasi olid Loksal vaidlused istungite õiguspärasuse üle ja käidi kohtus. Tegutsen vastavalt seadustele, et vältida kohtusse minekut.“ Sõnumitooja kirjutas 15. aprilli lehes, et õiguskantsler hindas 9. aprilli volikoguistungi seaduslikuks.