Kul­tuur­ka­pi­ta­li aas­tap­ree­miad Raa­si­ku ja Ani­ja val­da

248
HELLE VAGA.

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­rupp tun­nus­tas maa­kon­na pa­ri­maid kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­la­si. Kul­tuu­ri­vald­kon­na aas­tap­ree­miaid 2020 an­ti väl­ja ka­hek­sa. Teis­te seas päl­vi­sid pree­mia Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga ning Ani­ja val­las
rah­va­tant­su­rüh­ma­de Ala­ve­re An­nid ja Päi­ke­se­ra­tas ju­hen­da­ja Ma­ri­ka Tut­tel­berg. Kuue spor­dip­ree­mia saa­ja seas olid ka Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi kä­si­pal­lit­ree­ner And­rus Ro­gen­baum ning MTÜ Spor­dik­lu­bi Pre­si­den­di­ra­da, mil­le ju­ha­tus­se kuu­lu­vad ka Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ja Ne­li­jär­ve Puh­ke­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Reet Pur­re. Aas­tap­ree­mia suu­rus on 300 eu­rot. Sel aas­tal nen­de üleand­mi­seks pi­du­lik­ku koos­vii­bi­mist ei kor­ral­da­ta.

Eelmine artikkelPere­kes­kus Män­ni­kä­bi on Aru­kü­las te­gut­se­nud 10 aas­tat
Järgmine artikkelAl­gab Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja ehi­tus