Kuusalu volikogu ei nõustunud sundliitmisega

1375

Kuusalu vallavolikogu kinnitas kolmapäeva, 3. mai istungil 22. ja 23. aprillil läbiviidud rahvaküsitluse tulemused – osalenud 595 inimesest 357 ehk 60 protsenti olid Kuusalu valla ja Loksa linna ühendamise vastu, 238 ehk 40 protsenti hääletasid poolt.
Vallavolikogu otsustas mitte nõustuda vabariigi valitsuse ettepanekuga Kuusalu valla ja Loksa linna ühendamiseks uueks haldusüksuseks. Istungil olid 19 volikoguliikmest kohal 15. Mittenõustumise poolt olid 10: Enn Kirsman, Urmo Ristisaar, Marika Astor, Mart Reimann, Ari Juhani Lehtonen, Küllike Enok, Ilvard Eeriksoo, Asko Aug, Mart Sestverk, Andres Allmägi. Vastu hääletasid 3: Andres Kaarmann, Sulev Valdmaa, Margus Soom. Erapooletuks jäi Emil Rutiku. Ei hääletanud Mait Kröönström. Puudusid Värner Lootsmann, Kunnar Vahtras, Kaja Martinson ja Raul Valgiste. Volikogu otsus saadetakse vabariigi valitsusele.
Volikogu esimees Enn Kirsman selgitas enne hääletamist, et rahvaküsitluses osalenud andsid selge sõnumi. Ta loetles veel: puudub koostöö Loksa linnajuhtidega ning raske on saavutada sel juhul ühinemisega positiivset tulemust, ühinemisega nõustumine võtaks ära võimaluse pidada vabariigi valitsusega läbirääkimisi eelarve tulude ja sellest tulenevalt ka haldusvõimekuse vähenemise üle ning kaitsta vajadusel oma õigusi kuni riigikohtuni, ühinemisega väheneks tulubaas Kuusalu valla iga praeguse elaniku kohta ja see on vastuolus haldusreformi eesmärgiga, et omavalitsuste võimekus peab kasvama. Ta rõhutas, et seega oleks ühendamine vähemalt Kuusalu valla osas vastuolus haldusreformi eesmärgiga.

Eelmine artikkelKuusalu volikogu „ei“
Järgmine artikkelSõnumitooja 4. mail