Kuusalu volikogu „ei“

1405

Kuusalu vallavolikogu hääletas Kuusalu valla ja Loksa linna sundühendamise vastu. Vabariigi valitsusele saadetakse otsus koos pika, ligi 2,5 lehekülge hõlmava preambulaga. Selles on ka kirjeldatud, kuidas vaatamata korduvatele katsetele pole õnnestunud asuda läbirääkimistesse Loksa linna esindajatega, mistõttu puudub Kuusalu vallavolikogul ülevaade Loksa linna sotsiaal-majanduslikust olukorrast ega saa analüüsida ühendamisega kaasneda võivaid mõjusid vallaeelarvele ning valla võimekusele osutada vallaelanikele ka edaspidi kvaliteetseid teenuseid.
Loksa linnavolikogu kinnitab haldusreformiga seotud rahvaküsitluse tulemused neljapäeva, 4. mai istungil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las on käi­vi­tu­nud eri­va­ja­dus­te­ga las­te tu­gi­süs­teem
Järgmine artikkelKuusalu volikogu ei nõustunud sundliitmisega